Genveje

Guldborgsund Kommune

Kulturelt Samråd

REPRÆSENTANTSKABSMØDE UDSAT

Kulturelt Samråds årlige repræsentantskabsmøde skal jf. §5 i vedtægterne afholdes hvert år i april måned.
Mødet, som var planlagt til den 22. april, er dog udsat. Kulturelt Samråd følger de nationale retningslinjer for at undgå yderligere smittespredning af Corona, og vender tilbage, når situationen ændrer sig.

Hvad er Kulturelt Samråd?

Kulturelt Samråd Guldborgsund (KS) er en paraplyorganisation for alle kommunens foreninger, institutioner og interessegrupper.

Hvad er formålet?

KS har til formål at virke for et bredt og varieret kultur- og foreningsliv i samarbejde med alle interesserede foreninger, grupper, institutioner og kommunale myndigheder.

Hvem er med?

KS-forretningsudvalg består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der efter nærmere regler vælges af repræsentanter for foreninger, grupper, m.m. på det årlige repræsentantskabsmøde inden udgangen af april måned.

Kan man søge tilskud m.v.?

KS råder over egne midler, hvor der kan søges om underskudsgaranti eller tilskud. For at sikre en ensartet behandling af ansøgningerne skal du anvende KS’s ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er den sidste tirsdag i måneden.

KS holder møde hver den første mandag i måneden, dog ikke på helligdage og i juli måned.

#SB#

 

Senest opdateret:  25. Marts 2020

Kontakt

Borger & Branding
Gitte Eegholm

Send os en mail

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 15 00

TELEFONTIDER

Mandag-onsdag 9-15
Torsdag 9-17.30
Fredag 9-12