Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Kulturpolitik

Kulturpolitik på vej…

Kulturpolitikken skal præcisere den kulturpolitiske retning til gavn for både borgere og kulturaktører.

Kulturpolitikken skabes i et samarbejde med en lang række kulturaktører og borgere, der på dialogmøder har bidraget med perspektiver og pointer, som har været med til at tydeliggøre, hvad der allerede definerer kulturlivet i Guldborgsund og hvor vi i fællesskab gerne vil hen.

Processen

Der har i april og maj været afholdt dialogmøder, som herefter har dannet grundlag for udarbejdelsen af et udkast til Kulturpolitik 2019-2022.

Første udkast til kulturpolitikken præsenteres for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget på deres møde den 26. juni. Efter mødet justeres kulturpolitikken efter udvalgets drøftelser og kommentarer.

Andet udkast præsenteres for udvalget på deres møde den 21. august. Godkendes dette udkast sendes forslag til Kulturpolitik herefter til høring i de øvrige fagcentre samt sideløbende hermed i fire ugers offentlig høring med forventning om vedtagelse af kulturpolitikken i oktober eller november.

 

Senest opdateret:  06. Juni 2019

KONTAKT

Center for Borger & Branding
Kulturkonsulent
Katha Qvist
Mobil 54 73 15 24

Mail: kq@guldborgsund.dk