Genveje

Guldborgsund Kommune

Proces

Kulturpolitikken skal præcisere den kulturpolitiske retning til gavn for både borgere og kulturaktører.


Kulturpolitikken er blevet skabt i et samarbejde med en lang række kulturaktører og borgere, der har bidraget med perspektiver og pointer, som har været med til at tydeliggøre, hvad der allerede definerer kulturlivet i Guldborgsund og hvor vi i fællesskab gerne vil hen.

Der blev i april og maj 2019 afholdt dialogmøder, som herefter har dannet grundlag for udarbejdelsen af et udkast til Kulturpolitik 2019-2022.

Første udkast til kulturpolitikken blev præsenteret for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget på deres møde den 26. juni. Efter mødet blev kulturpolitikken justeret efter udvalgets drøftelser og kommentarer.

Herefter blev andet udkast præsenteret for udvalget på deres møde den 21. august, hvor udvalget besluttede at sende oplægget til Kulturpolitik 2019-2022 i høring i de øvrige fagudvalg samt sideløbende hermed i fire ugers offentlig høring – fra den 26. august til den 23. september.

Der indkom i alt 13 høringssvar, og heraf blev en del medtaget som omformuleringer i udkastet, mens der blev tilføjet et nyt indsatsområde omkring den fysiske kulturarv.

Den endelige kulturpolitik blev godkendt på Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets møde den 23. oktober 2019 og findes HER.

Senest opdateret:  28. Januar 2020

KONTAKT

Center for Borger & Branding
Kulturkonsulent
Katha Qvist
Mobil 54 73 15 24

Mail: kq@guldborgsund.dk