Genveje

Guldborgsund Kommune

Betaling og priser

Nedenstående priser er gældende for 2020

Beskrivelse  Pr. rate  Antal rater 
Når du betaler for instrumental- eller sang-undervisning, er det gratis at deltage i sammenspil, kor, hørelære/teori   0 kr.  
Hold-undervisning – 2-3 elever i 50 min eller 1 elev i 25 minutter
Sang- og instrumentalundervisning 
344 kr. 9
Eneundervisning – i 30 minutter
(skal først godkendes af musikskolens ledelse) 
459 kr. 9
Fokus undervisning 459 kr. 9
Sammenspil
(hvis ingen anden undervisning modtages, ellers gratis) 
154 kr. 9
Kor
(hvis ingen anden undervisning modtages, ellers gratis)  
156 kr. 9
Musikken rundt og Ind i musikken  254 kr. 9
Babyrytmik (10 uger)  248 kr. 1
Forældre-barn rytmik (30 uger) 192 kr. 4
Musikværksted og Begynderband 206 kr. 4
Indskrivningsgebyr
– Opkræves for hver aktivitet eleven tilmeldes. Dækker kopier og administration ved sæsonstart, og er ikke indregnet i ovenstående rater) 
57 kr.  
Leje af instrument 222 kr. 4

 

Gratis deltagelse i sammenspil og kor

En del af musikskolens målsætning er at få så mange elever som muligt til at deltage i sammenspil/kor. Når man betaler for instrumental/sangundervisning kan man derfor deltage gratis i sammenspil, hørelære, kor og koncerter!
Bemærk:
Hvis en elev er tilmeldt instrumentalundervisning og sammenspil, men instrumentalundervisningen ikke kan oprettes, opkræves der for deltagelse i sammenspil eller kor.
Hvis der senere i sæsonen bliver mulighed for at oprette instrumentalundervisningen, opkræves der for denne, og sammenspil og kor er derefter gratis.

Prøvetid og udmeldelse

Prøvetiden er IKKE gratis
Prøvetiden (4 måneder) er gældende for alle elever.

Udmeldelse inden for prøvetiden (4 mdr.):
Udmeldelse skal altid ske skriftligt til musikskolens kontor pr. brev eller via mail
Har eleven blot deltaget i undervisningen 1 gang – medfører dette betalingspligt for 1. rate.
Udmeldelse efter prøvetidens forløb
Ved udmeldelse efter prøvetidens forløb er man forpligtiget til at betale for hele sæsonen.
Udmeldelse pga. ekstraordinære grunde, såsom flytning fra kommunen, kan bevilges efter aftale.

Rater og betalingsbetingelser

Betalingen for Musikværksted/Begynderband opkræves i fire rater som forfalder 1. oktober, 1. december, 1. februar og 1. april.
Ved al anden undervisning betales der ni rater, som forfalder 1. oktober, 1. november, 1. december, 1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni.
Der indbetales et indmeldelsesgebyr pr. aktivitet, som opkræves sammen med 1. rate.
Ved for sen indbetaling opkræver Guldborgsund Kommune et rykkergebyr på 250,- kr.
Restancer kan medføre udelukkelse fra musikskolen, men fritager ikke for betalingspligten.
Opkrævning foretages via e-boks. Er du ikke tilmeldt e-boks fremsendes girokort.

Sygdom og afbud

Afbud fra elever sker til musiklæreren eller til skolens kontor (medfører ingen tilbagebetaling).
Ved lærerens fravær søges undervisningen dækket af en vikar. Hvis dette ikke er muligt aflyses undervisningen – eller der tilbydes erstatningstid. I tilfælde af mere end 2 aflysninger i løbet af en sæson, vil betaling blive reguleret efter sæsonafslutning.

Senest opdateret:  23. April 2020

Kontakt

Guldborgsund musikskole
Skolegade 3C
4800 Nykøbing F

Åbningstid
Mandag-torsdag kl 9.00-12.00
Fredag lukket

Kontoret kan kontaktes på telefon 54 73 15 50
eller skriv til musik@guldborgsund.dk

EAN-nummer: 5798007149789

Betaling og priser

Ferieplan

Hvor foregår undervisningen

Skolens administration

Undervisere