Genveje

Guldborgsund Kommune

Sejlads med vandscooter

Ønsker du at sejle med vandscooter, skal du være opmærksom på de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsmæssig sejlads med vandscootere og lign. Vandscootersejlads er nemlig forbudt i visse områder efter Vandscooterbekendtgørelsen.

Vandscootersejlads er efter Vandscooterbekendtgørelsen tilladt i en afstand på 300 m fra kysten – på nær transport ud til 300 meter zonen, som skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på max 5 knob. Der er forbud mod sejlads i Natura 2000-områder, vildtreservater og fredede områder.

Kommunen er tilsynsmyndighed efter bekendtgørelsen, og politiet håndhæver lovovertrædelser. Derfor kan borgere, som oplever gener fra vandscootersejlads, meddele ulovligheder til enten kommune eller politi.

Se kort over samlet forbud for vandscootere.

Naturstyrelsen: Færdsel på havet.

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.