Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Husholdningsaffald og erhvervsaffald

Husholdningsaffald
Regulativet for husholdningsaffald omfatter indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af husholdningsaffald og gælder for alle private husstande, herunder beboelse på landbrugsejendomme, sommerhuse, ubebyggede grunde og erhverv, hvorfra der fremkommer affald.

Den væsentligste ændring i det nye regulativ for husholdningsaffald er, at det ikke længere er tilladt at afbrænde haveaffald på egen grund, såfremt man bor i byzone, samt at der gælder visse afstandskrav, såfremt man bor i landzone og ønsker at afbrænde haveaffald.

Du kan se afbrændingszonerne på dette kort (klik på kortet for at se det i stor størrelse):

Afbrændingskort

Erhvervsaffald
Fra den 1. januar 2010 er der vedtaget ens nationale regler for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr. Erhvervsaffaldsgebyret er et lovpligtigt gebyr, der dækker en andel af omkostningerne til drift af genbrugspladser, samt omkostninger til planlægning og administration i forbindelse med virksomhedernes affald.

Gebyret opkræves efter de samme regler i hele landet, men beløbets størrelse er forskelligt fra kommunen til kommune, da det afhænger af de enkelte kommuners udgifter på området. Du kan læse mere om erhvervsaffaldsgebyret på REFAs hjemmeside.

Særlige aftaler
Der er lavet særlige regler for affaldsbortskaffelse for Hollands Gaard og for Torvet på Søvej.

Du finder affaldsregulativerne her

 

Senest opdateret:  25. Februar 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.