Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Gode råd til badesikkerhed

Orienter dig om de lokale forhold

Når du ankommer, er det en god idé at starte med at orientere dig om forholdene på stranden. På nogle strande er der opsat flag, skilte, redningsposter og nødtelefoner. Læs skiltene og læg mærke til, hvor nærmeste redningsvej og eventuelle redningsposter og nødtelefoner befinder sig. En redningsvej kan være nummereret eller have et almindeligt vejnavn, og oplysninger om den nærmeste kan spare livsvigtige minutter.

Hvis en situation på stranden kræver hjælp fra en redningstjeneste, er det vigtigt, at redningspersonalet kan komme hurtigt frem.

Baderåd

Når du er kommet ned på stranden og ønsker at bade eller svømme, kan baderådene hjælpe dig til at få en god oplevelse.
• Lær at svømme og springe rigtigt
• Bad aldrig alene
• Bad kun hvor det er tilladt
• Gå kun ud til navlen
• Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok
• Svøm langs kysten
• Gå op, når du begynder at fryse
• Bad aldrig med alkohol og euforiserende stoffer i blodet – en livsfarlig cocktail. Hver 4. badeulykke involverer alkohol. Lad promillerne blive hjemme
• Råb ikke om hjælp for sjov og leg ikke farlige lege i vandet, fx hvem der kan holde vejret længst under vand eller lege, hvor I dukker hinanden under vandet.
• Bad med våddragt. Det hjælper dig til at holde varmen, giver opdrift og beskytter mod solen.

Læs vinden og vandet

Inden du går i vandet, er det en god idé at undersøge vandforholdene. Hvor hurtigt bliver det dybt? Blæser vinden dig væk fra land eller ind mod land? Er der store bølger? Kan du se et revlehul (hestehul)? Her får du nogle tips at pejle efter, når du står der.
• Pas på stejle strande, hvor du pludselig ikke kan bunde.
• Brug aldrig gummibåde, luftmadrasser og badedyr ved fralandsvind.
• Hold øje med brandmænd ved fralandsvind.
• Tag højde for evt. tidevand – spørg de lokale.
• Bevar roen, hvis du bliver fanget i et revlehul. Lad dig føre med ud, indtil strømmen slipper dig. Svøm herefter til siden og ind mod land igen.

Slip ikke børnene af syne

Overvågning af børn skal tages meget alvorligt, for drukneulykker med børn udvikler sig hurtigt og næsten lydløst. Du holder bedst opsyn, hvis du ikke bliver distraheret. Vær tæt nok på børnene til, at de kan høre dig, og til at gribe hurtigt ind, hvis en ulykke er under udvikling. Selv halvstore børn, der svømmer fint i en svømmehal, kan hurtigt komme i problemer i mødet med strøm og bølger. Hver 10. drukneulykke involverer et barn og skyldes typisk manglende opsyn fra en voksen.

Lyn og torden

Kraftige op- og nedgående vinde kan ved indbyrdes friktion skabe voldsomme elektriske spændinger, der udløses som torden. Lynnedslag er statiske elektriske udladninger.
Statistisk dræbes der i Danmark to mennesker om året på grund af lyn, og et ukendt antal kvæstes. Du kan blive ramt af lynet, hvis du er tæt på stærkt ledende materiale (fx kobber), eller befinder dig lige under den elektriske celle i skyen, netop som spændingen er stor nok til at blive udløst.
Det er derfor vigtigt at vide, hvordan du skal forholde dig, hvis der er tordenvej og lynnedslag i området, hvor du bader eller dyrker vandsport.

Generelle forholdsregler
• Badning frarådes ved tordenvejr. Der er ikke større risiko ved at være i vandet frem for på stranden i åbent terræn, men bliver man slået bevidstløs af lynet, vil man i vandet drukne
• Undgå sejlads i både med master, da der i en båd med mast er forholdsvis stor risiko for lynnedslag i masten
• Hold afstand til elektrisk ledende genstande som hegn og rørføringer. Unødig brug af mobiltelefoner, kommunikationsradioer samt radio frarådes

Undgå tårne, åbent terræn og strande
• Søg inden døre og luk døre og vinduer. Undgå ledninger, telefon og rørføringer
• Sæt ikke telt op ved master, skovbryn eller ved siden af enkeltstående træer. Der er relativt sikkert i tæt skov. Sæt dig på hug på liggeunderlaget og rør ikke ved teltstængerne
• Søg ikke ly under træer, specielt ikke enkeltstående træer, heller ikke i et telt under et træ

Redningsnumre

Klik her for at se redningsnumrene på et kort

Trygfondens råd om badesikkerhed

Få en sikker og en masse gode oplevelser ved vandet

TrygFonden Kystlivredning  har på deres hjemmeside https://www.respektforvand.dk/i-vandet/paa-stranden samlet den information, du har brug for, for at få en sikker tur til stranden. Ligeledes kan du finde TrygFondens film om badesikkerhed på en play liste https://vimeo.com/album/4613895 .  Filmene findes både med danske, tyske og engelske undertekster.

Senest opdateret:  19. November 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.