Genveje

Guldborgsund Kommune

Ofte stillede spørgsmål om jord

Skal jeg anmelde alle jordflytninger?

Hvor kan jeg køre jorden hen?

Kan jeg sælge mit hus uden værditab?

Hvad kan du selv gøre?

Kan min ejendom komme ud af områdeklassificeringen?

Er min grund lettere forurenet?

Skal jorden på min grund være ren, når jeg skal bygge?

Må man flytte jord fra en ejendom til en anden inden for byzone uden at anmelde det?

Hvordan bruges anmeldeskemaet?

Hvornår skal der anmeldes?

Hvornår kan jorden flyttes?


Skal jeg anmelde alle jordflytninger?
Flytter du mindre end 1 m3, kan du aflevere det på en af kommunens genbrugspladser, der modtager jord. Det er gratis at aflevere mindre end 1 m3 jord på genbrugspladsen. Se her, hvilke genbrugspladser, du kan benytte.

Hvis du vil flytte jorden til en anden ejendom, skal du altid kontakte os inden flytningen.

Har du et større parti jord - mere end 1 m3, du skal af med, skal det køres til et godkendt modtageanlæg til forurenet jord. Du skal regne med udgifter til analyser af jorden og eventuelt omkostninger til bortskaffelse. Jordflytningen skal anmeldes til os.

Flytning af mere end 1 m3 jord må ikke påbegyndes før vi har modtaget anmeldeskemaet og har godkendt den måde, hvorpå jorden tænkes håndteret. 


Hvor kan jeg køre jorden hen?

Har du mere end 1 m3, så skal jorden afleveres til et godkendt modtageanlæg. Har du mindre end 1m3, så skal du aflevere jorden på en af de genbrugspladser i kommunen, der modtager jord.

I øjeblikket kan du benytte genbrugspladserne i Nykøbing F, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing og Stubbekøbing.

Kan jeg sælge mit hus uden værditab?
Der er ingen grund til at forvente, at din ejendom falder i værdi på grund af områdeklassificeringen. Det gælder nemlig for alle ejendomme i byzone over hele landet, at jorden pr. 1. januar 2008 som udgangspunkt er områdeklassificeret som lettere forurenet.

Hvad kan du selv gøre?

Du kan selv få undersøgt om din grund er lettere forurenet. Hvis det viser sig at det er den ikke, vil din ejendom stadig ikke komme ud af områdeklassificeringen. Du kan derimod undgå at skulle analysere  jorden ved flytning/bortskaffelse af jorden. Flytningen skal dog stadig anmeldes, idet formålet med anmeldelse af jordflytning er at forhindre at også rent byjord udlægges på landbrugsjord.

Kan min ejendom komme ud af områdeklassificeringen?

Lovgivningen giver ikke mulighed for at en enkelt ejendom kan udtages af områdeklassificeringen. Nogle områder i byzone kan komme ud af klassificeringen, hvis vi vurderer, at området ikke er lettere forurenet.

Er min grund lettere forurenet?

Du kan på et kort få vist om din ejendom er i et område der er udpeget til at være lettere forurenet.

Skal jorden på min grund være ren, når jeg skal bygge?
Hvis du bygger nyt eller ændrer anvendelsen af grunden, skal du som ejer eller bruger af ejendommen sikre, at de øverste 50 cm jord består af ren jord (50 cm’s reglen) på arealer som ikke er bebygget eller har fast belægning. Hvis du som ejer eller bruger af en grund ønsker at bygge f.eks. en ny bolig, kolonihave eller sommerhus eller ændre anvendelsen af arealet, har du pligt til at sørge for enten:

- At sørge for, at de øverste 50 cm jord består af ren jord eller
- At jorden er dækket af fast belægning som fliser, asfalt eller tilsvarende, hvor kontakten til jorden er afskåret.
- 50 cm´s reglen gælder overalt, også på kortlagte grunde og i områdeklassificerede områder.

Skal du bygge om eller bygge til på dit eksisterende 1- eller 2-familieshus, gælder reglen om at sikre 50 cm ren jord ikke. Her kan du f.eks. etablere en carport, drivhus, udestue eller tilbygning i forbindelse med din bolig uden at skulle sikre ren overjord eller fast belægning.

Må man flytte jord fra en ejendom til en anden inden for byzone uden at anmelde det?

Nej. Man må kun flytte jord på egen matrikel. Man må ikke flytte jord fra et areal, der er kortlagt på V1 (formodet forurenet) eller V2 (konstateret forurenet), til et område på grunden, som ikke er forurenet. Man kan ikke bortskaffe sin overskudsjord til landbrugsarealer.

Hvordan bruges anmeldeskemaet?
For hvert parti jord, der køres bort, skal der medfølge en kopi af anmeldeskemaet. Anmeldeskemaet virker samtidig som transportdokument.

Hvornår skal der anmeldes?

Anmeldelsen skal ske senest 4 uger før jorden graves op og køres bort. Hvis der under jordflytningen sker væsentlige ændringer af projektet, skal anmelderen på eget initiativ sørge for at stoppe gravearbejdet og sende en ajourført anmeldelse til os.

Hvornår kan jorden flyttes?

Først når vi har besvaret anmeldelsen, må jorden flyttes. Udtagning af jordprøver til analyse og valg af nødvendigt antal analyser skal foretages efter Jordflytningsbekendtgørelsen. Når jorden skal bortskaffes til et godkendt modtageanlæg, skal inddeling af jorden efter forureningsgrader som udgangspunkt ske efter klasseinddelingerne fra Sjællandsvejledningens bilag A3.

Hvis jorden ønskes genanvendt efter reglerne i ”Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald”, kan opgravning og håndtering iværksættes 4 uger efter anmeldelsen, selv om vi ikke har svaret. Jordens indhold af forurening skal dog være undersøgt i nødvendigt omfang. Jord, der indeholder anden forurening end tungmetaller kan ikke genanvendes efter denne bekendtgørelse, men kræver tilladelse efter andre regler. Så hvis jorden ønskes genanvendt er det en god idé at spørge os i planlægningsfasen, hvad der kan lade sig gøre, og hvilke krav der stilles.

Få mere information om forurenede og muligt forurenede grunde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Senest opdateret:  28. August 2019

Anmeld jordflytning

Har du brug for hjælp til at anmelde jordflytning kontakt Thomas Jørgensen:

telefon 54731879 eller thjr@guldborgsund.dk

Lovgrundlag for anmeldelse af jordflytning

 

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Michael Behrens 54 73 19 74
Thomas Jørgensen 54 73 18 79
Lena Berring 54 73 19 75
Dorte Ploug 54 73 19 76

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.