Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Klage over miljøgener

Føler du dig generet af støj, lugt, spildevand eller affald, kan du klage til os.

Dog skal du være opmærksom på, at klagen skal rettes til Politiet, hvis der er tale om klage om støj fra private musikanlæg eller lastbiler, der er parkeret på offentligt areal (dog ikke ved af- og pålæsning, da det betragtes som virksomhedsstøj).

Tag selv kontakt først

Det er en god idé for naboskabets skyld, at du selv taler om problemet med personen eller virksomheden, som er skyld i generne, inden du klager til os. Det er dog ikke noget krav. Du kan eventuelt ringe til os og spørge, hvordan reglerne er, inden du tager en sådan samtale.

Sådan klager du til os
Hvis I ikke selv finder en løsning på problemet, kan du udfylde et klageskema som indsendes til os. Formålet med skemaet er at fremme vores behandling af din henvendelse. Klageskemaet finder du her.

Du skal være opmærksom på, at en klage er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at andre kan se hvem der klager, og hvad der klages over. Det gælder både for mundtlige og skriftlige klager.

Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden kan variere meget. En lang sagsbehandlingstid kan skyldes, at der skal udføres målinger og analyser. Det kan også betyde at et miljøkrav skal varsles, for at den, der klages over, skal have tid og mulighed for at afhjælpe problemerne.

Som oftest er det nødvendigt, at vi foretager observationer eller tilsyn for at dokumentere genens omfang. I den forbindelse kan vi fortage et besøg hos dig, inden vi besøger den person eller virksomhed du klager over.

Efter indsamling af oplysninger vurderer vi, om lovgivningen er overholdt, eller om personen, der er skyld i generne, kan pålægges at ændre forholdene.

I enkelte tilfælde kan vi ikke behandle din sag på grund af manglende hjemmel i lovgivningen. I andre tilfælde kan din klage blive afvist, hvis vi anser genen for at være af underordnet betydning for miljøet, eller vurderer, at gældende regler er overholdt.

Hvis en klage er en bagatel
I Miljøbeskyttelsesloven er der en bagatelparagraf (§ 85). Den giver os mulighed for at undlade at behandle miljøsager, der har underordnet betydning for miljøet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

Senest opdateret:  27. August 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.