Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Klima, energi og besparelser

Vi har sat et mål om at reducere CO2-udslippet med 20 % inden 2020.

Vores målsætning er blandt andet et resultat af ”Borgmesterpagten om Klima”, der er et frivilligt samarbejde mellem byer, kommuner og regioner i EU.

I Region Sjælland har 15 ud af 17 kommuner tilsluttet sig pagten. Ved at underskrive Borgmesterpagten har vi forpligtet os til at lave en oversigt over CO2-udslippet fra kommunen, og til at skrive og gennemføre en handlingsplan for energibesparelser og brug af vedvarende energi.

Vores egen klimaplan og indsatser understøtter de fælles mål og forpligtelserne ved Borgmesterpagten og har dermed en naturlig sammenhæng til det øvrige arbejde for klimaet.

Blandt andet arbejder vi løbende på at forbedre egne bygninger, både for at spare energi og penge, og for at nedsætte udledningen af drivhusgasser, herunder CO2. Sammen med Siemens har vi indgået et partnerskab om energirenovering af vores bygninger, hvor energibesparelsen finansierer investeringerne. Det gøres i en såkaldt ESCO-aftale, hvor ESCO er en forkortelse for Energy Service Company.
Senest opdateret:  26. Januar 2016

Klimatilpasningsplan
Klimaplan
Varmeplan
Kontakt

Erhverv & Udvikling
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00 

Mette Jørgensen
Programkoordinator
+45 54 73 20 17
+45 25 18 18 33

Mail: mej@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider..