Genveje

Guldborgsund Kommune

Mellemstore tanke

I 2010 trådte der nye regler i kraft for mellemstore tanke, dvs. nedgravede tanke på 6.000-100.000 liter og overjordiske tanke på 6.000-200.000 liter.

Ved tanke på 6.000 og derover skal man være særlig opmærksom på følgende forhold i Olietankbekendtgørelsen:

  • Egenkontrol, bilag 9.
  • Inspektion og tæthedsprøvning § 42.
  • Kontrol/udskiftning af nedgravede rør § 48.

Retningslinjer for tæthedsprøvning og inspektion af mellemstore olietanke og deres rørsystemer

  • Udførelse og dokumentation af inspektion og tæthedsprøvning af tank og rørsystemer skal overholde samtlige krav i Olietankbekendtgørelsens bilag 8.
  • Dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning kan indsendes til os.
  • Hvis tanken i forbindelse med inspektion og tæthedsprøvning renoveres, skal der indsende tankattest eller tillæg til tankattest til os.

Inspektion og tæthedsprøvning af tanke skal udføres af en sagkyndig, altså en virksomhed med rutine i opgaven.

Hvis tanken også skal renoveres, f.eks. ved genskabelse af korrosionsbeskyttelse eller indgreb i tankens stålkonstruktion, skal den udførende virksomhed være godkendt af PUFO (Prøveudvalget for olietanke).

Vi anbefaler, at tankejer/tankbruger benytter et inspektionsfirma, som også er godkendt til renovering.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Se vores kontaktoplysninger i menuen til højre.

 

 

 

 

Senest opdateret:  09. Marts 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Lena Berring
Telefon 54 73 19 75

Lynge Christiansen
Telefon 54 73 20 03

Dorte Ploug
Telefon 54 73 19 76

Mail olietanke@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.