Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Rottebekæmpelse

Hvis du opdager, at du har rotter på din ejendom eller i din lejlighed, så er det vigtigt at huske, at du ikke selv skal begynde en kamp mod rotterne. Du skal anmelde problemet til os.

ANMELD ROTTER

Ser du rotter på en ejendom, så brug selvbetjeningsløsningen herunder. Det kan du gøre hele døgnet.

#SB#

Er det rotter eller andre dyr?

Forebyg

Er du grundejer, så har du pligt til at holde din ejendom fri for rotter og sørge for, at grunden er ren og ikke indbyder til, at rotter flytter ind. Det gælder både parcelhusejere, gårdejere og ejere af udlejningsejendomme.

Tryk her for at læse mere om forebyggelse af rotteangreb.

Fakta om rottebekæmpelse

Sikringsordning
Nogle grundejere – typisk landmænd og virksomheder, har lavet en aftale med et bekæmpelsesfirma om skadedyrsbekæmpelse. I disse tilfælde er det bekæmpelsesfirmaet, der skriftligt skal meddele til kommunen om der er indgået, ophævet eller ændret en sikringsordning. Denne pligt lå tidligere hos grundejer, men er nu bekæmpelsesfirmaernes ansvar.

Hvem må lave rottebekæmpelse?
Rottebekæmpelsen må foretages af private autoriserede rottebekæmpere fra et professionelt rottebekæmpelsesfirma (R1 certificeret bekæmper), da det er dem, der har forstand på rotter. Brugen af forkerte gifte eller de forkerte mængder af gift kan udvikle resistens hos rotter, og det kan på længere sigt gøre rotter sværere at bekæmpe. Bekæmpelsen kan også foretages af private R2 certificerede bekæmpere på egen ejendom.

Hvas koster det?
Rottebekæmpelsen betales via ejendomsskatten. For en ejendom, der er vurderet til 1 million kroner, betales der fra 1. januar 2019 58 kroner til rottebekæmpelse om året. Eventuelle skader, mangler og fejl der konstateres på egen grund, skal udbedres af ejeren for egen regning, hvis ikke der findes en forsikring, der dækker. Vi kan påbyde ejere at foretage oprydning på grunden, at reparere kloakken m.v.

Få mere information om rotter og rottebekæmpelse på Naturstyrelsens hjemmeside

Se vores nuværende handleplan for rottebekæmpelse. 

Senest opdateret:  21. December 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.