Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Rottebekæmpelse

Hvis du opdager, at du har rotter på din ejendom eller i din lejlighed, så er det vigtigt at huske, at du ikke selv skal begynde en kamp mod rotterne. Du skal anmelde problemet til os.

Hvordan gør jeg?

Ser du rotter på en ejendom, så brug selvbetjeningsløsningen herunder. Det kan du gøre hele døgnet.

#SB#

Vær opmærksom på, om du har rotter - og hvad kan du selv gøre:


Klik her for at se videoen i stor størrelse..


Hvad hvis du konstaterer rotter udenfor normal åbningstid?

Konstateres der rotter indendørs – uden for vores åbningstid (weekender, helligdage m.v.), kan grundejer eller lejer indgå en aftale med en hvilken som helst autoriseret person om bekæmpelse af rotterne.

Når der indgås sådan en aftale, skal et aftaleskema udfyldes og underskrives af både bestiller og bekæmper. Bekæmpelsesfirmaet skal herefter straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til os. 

Grundejer eller lejer kan efterfølgende – når det bliver hverdag - vælge at vi foretager den videre bekæmpelse på adressen. De udgifter der er forbundet med bekæmpelse af rotter udenfor kommunens åbningstid er på borgerens regning.

Sikringsordning
Nogle grundejere – typisk landmænd og virksomheder, har lavet en aftale med et bekæmpelsesfirma om skadedyrsbekæmpelse. I disse tilfælde er det bekæmpelsesfirmaet, der skriftligt skal meddele til kommunen om der er indgået, ophævet eller ændret en sikringsordning. Denne pligt lå tidligere hos grundejer, men er nu bekæmpelsesfirmaernes ansvar.

Om rottebekæmpelsen
Rottebekæmpelsen foretages af autoriserede rottebekæmpere fra et professionelt rottebekæmpelsesfirma, da det er dem, der har forstand på rotter. Brugen af forkerte gifte eller de forkerte mængder af gift kan udvikle resistens hos rotter, og det kan på længere sigt gøre rotter sværere at bekæmpe.

Husk, at der ikke er grund til panik, hvis du har rotter på din ejendom. Første skridt er at få anmeldt problemet, så en professionel rottebekæmper kan blive tilkaldt. Derefter er det oftest et spørgsmål om tid, før rotterne er forsvundet.

Er du grundejer, har du pligt til at holde din ejendom fri for rotter og sørge for, at grunden er ren og ikke indbyder til, at rotter flytter ind. Det gælder både parcelhusejere, gårdejere og ejere af udlejningsejendomme.

Rottebekæmpelsen betales via ejendomsskatten. Eventuelle skader, mangler og fejl der konstateres på egen grund, skal udbedres af ejeren for egen regning, hvis ikke der forefinde en forsikring der dækker. Vi kan påbyde ejere at foretage oprydning på grunden, at reparere kloakken m.v.


Få mere information om rotter og rottebekæmpelse på Naturstyrelsens hjemmeside.

Se vores Handleplan for Rottebekæmpelse 2013-2016.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.