Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Information til kloakmestre

Færdigmelding af kloakarbejde
Blanket til færdigmelding findes nederst på siden.

Færdigmeldinger skal ledsages af en målfast kloakplan, der viser afløbsinstallationer og kloak frem til Forsyningens kloak.

Kloakplanen skal forsynes med tegningshoved, der viser adressen, kloakmester, dato og evt. nr. hvis det er nødvendigt for at identificere tegningen entydigt.

Hvis der er etableret højvandslukke, sandfang, olieudskiller, fedtudskiller el. lign., skal datablade og brugervejledninger vedlægges færdigmeldingen.

Færdigmelding af lokale renseløsninger
Er der etableret en lokal renseløsning, skal denne færdigmeldes på en separat blanket. I forbindelse med etablering af lokale renseløsninger er det ofte nødvendigt at ændre afløbsinstallationerne. Dette arbejde skal altså færdigmeldes på en separat blanket.

Anlægstypen skal klart fremgå af færdigmeldingen, således at kommunen kan indberette den korrekte afløbskode.

Før arbejdet påbegyndes, skal tilladelsen læses igennem. Her kan også være yderligere krav til færdigmeldingen.

Nyhedsbrev
Kommunen udsender med jævne mellemrum nyhedsbrev til autoriserede kloakmestre. Nyhedsbrevet udsendes til alle autoriserede kloakmestre, der har angivet, at de udfører arbejde i Guldborgsund Kommune og som har angivet deres e-mail-adresse i Sikkerhedsstyrelsens register.

Anmeldelse af uautoriseret arbejde
Får kommunen kendskab til uautoriseret arbejde, og dette er dokumenteret, sendes sagen videre til Sikkerhedsstyrelsen.

Alle henvendelser vedr. uautoriseret arbejde bliver journaliseret med de informationer, der fremgår af anmeldelsen. Enhver kan efterfølgende søge om aktindsigt i sagen.

 

LOVGRUNDLAG
Love og regler om autorisation

 

LINKS
Blanket til færdigmelding af kloakarbejde
Afløbskoder (PDF)
Afløbskoder for lokale renseløsninger (Excel)
Guldborgsund Kommunes spildevandsplan
Regler om og blanket til færdiggørelse af en anden autoriseret virksomheds arbejde på kloak
Spørgsmål og svar om autorisation og virksomhedsgodkendelse
Autorisationsregister

 

Senest opdateret:  25. Marts 2019

Center for Teknik & Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail spildevand@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.