Genveje

Guldborgsund Kommune

Genopdyrkningsret

Hvis du ønsker at lade et areal ligge hen i ”naturtilstand” og samtidig at bevare genopdyrkningsretten, skal du anmelde det til os.

Med en anmeldelse kan du bevare retten til at dyrke jorden igen, selvom arealet med tiden udvikler sig til en natur, som opfylder betingelserne for beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anmelde arealer, der i dag er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

Hvis du ikke modtager en begrundet afvisning inden 4 uger efter, at kommunen har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse, har du ret til at genopdyrke arealet indenfor de næste 15 år.
 
Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender din anmeldelse.
 
Find lovgrundlag og anmeldelsesblanket her.


Ret og pligt
En anmeldelse om genopdyrkningsret vil kræve en konkret vurdering af, om det pågældende areal er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven, jf. § 8 i Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper.

Selvom arealerne ikke er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven, kan der godt være beskyttede planter og dyr på arealet. Hvis der lever bilag IV-arter eller fredede arter på arealet, må det ikke genopdyrkes.

Se også Artsfredningsbekendtgørelsen.

Find vores Naturpolitik her.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturstyrelsen: Lovstof
Planloven
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.