Genveje

Guldborgsund Kommune

Nedlæggelse af veje og stier

Lodsejere, borgere mv. skal anmelde visse aktiviteter til os, inden aktiviteterne bliver iværksat. Vi har 4 uger til at vurdere aktiviteten.

Tidligst 4 uger efter at ejer har anmeldt aktiviteten til os, må ejeren

  • Nedlægge gennemgående veje og stier
  • Nedlægge veje og stier, der fører til visse naturtyper, samt
  • Nedlægge veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende.

Såfremt vi ikke senest 4 uger efter modtagelsen af meddelelsen har truffet afgørelse om at ville foretage en nærmere vurdering af vejens eller stiens rekreative betydning, kan nedlæggelsen iværksættes.

Vi kan træffe afgørelse om, at vejen eller stien ikke må nedlægges, hvis vejen eller stien har væsentlig rekreativ betydning, og såfremt der ikke findes eller etableres tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder.

Anmeldelser og forespørgsler skal sendes pr. brevpost eller email til os. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturstyrelsen: Lovstof
Planloven
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.