Genveje

Guldborgsund Kommune

Skovetablering

Lodsejere, borgere mv. skal anmelde visse aktiviteter til os, inden aktiviteterne bliver iværksat. Vi har 4 uger til at vurdere aktiviteten.

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 ha, skal du enten anmelde til eller ansøge hos os inden etableringen. Du skal anmelde, hvis dit areal ligger inden for et såkaldt skovrejsningsområde eller i et neutralområde. Forudsat du ikke modtager en begrundet afvisning, kan du begynde at beplante arealet 4 uger efter, at vi har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse. Du kan finde anmeldelsesblanket mv. på Plantedirektoratets hjemmeside.

Hvis arealet derimod ligger indenfor et område, hvor skov er uønsket, kan du, hvor særlige forhold taler for det, få tilladelse til at rejse skov alligevel. I denne situation skal du ansøge os om tilladelse, og du skal afvente svar, inden du begynder skovplantningen.

Du kan se vores udpegning af arealer til skovrejsning på Danmarks Miljøportals Arealinformation.

Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender din ansøgning eller anmeldelse.
De nærmere regler og bestemmelser om skovetablering fremgår af Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, §§ 7-9.

Anmeldelser og forespørgsler skal sendes pr. brevpost eller email til os.  

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

INFOBOKS

Frejlev Skov, Lolland
FREJLEV SKOV, LOLLAND

TILSKUD TIL SKOVREJSNING
Naturstyrelsen yder tilskud til skovrejsning. Tilskuddet er højst i skovrejsningsområder (plusområder) og lavest i områder, hvor skovrejsning er mulig (neutralområder).

Tilskud kan kun i særlige tilfælde ved kommunens dispensation ydes i områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

 


Læs mere her: Etablering af skov - Landbrugsstyrelsen

 

 

Senest opdateret:  02. Maj 2019

Naturstyrelsen: Lovstof
Planloven
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.