Genveje

Guldborgsund Kommune

Bygge- og beskyttelseslinier

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer, omkring skove, fortidsminder og kirker friholdes for bebyggelse og andre væsentlige landskabelige indgreb.

Ønsker du for eksempel at plante eller bygge, er det vigtigt at være opmærksom på disse linjer.

Vi påser, at bestemmelserne overholdes i kommunen, og kan eventuelt træffe afgørelse om dispensation.

Bemærk, at det ved ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen er Kystdirektoratet, der er myndighed.

Miljøportalens Arealinfo kan du se om din ejendom ligger inden for en bygge- og beskyttelseslinie.


Se også

Miljøstyrelsen: Bygge og beskyttelseslinier   

Kystdirektoratet: Strandbeskyttelseslinjen

 
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Få mere at vide på Naturstyrelsens hjemmeside..
Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.