Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Fishing Zealand

I 2014 blev vi en del af Fishing Zealand samarbejdet. Fishing Zealand er et ambitiøst projektsamarbejde imellem Danmarks Sportsfiskerforbund, et støt stigende antal kommuner på Sjælland og Øerne, turistorganisationer og lokale virksomheder i kommunerne.

I Guldborgsund kommune har vi mere end 500 km åbne offentlige vandløb og 274 km kyst, hvor der er rig mulighed for fiskeri efter eksempelvis havørred og multe. Brakvandsfiskeriet efter gedde og aborre i kystvandene i og omkring kommunen er også i den absolutte verdensklasse. Fiskeriet efter aborre og gedde har de seneste år vundet stærkt stigende opmærksomhed på lystfiskerfronten, både herhjemme, men især også i vore nabolande Sverige og Tyskland.

Samarbejdspartnerne arbejder for at udvikle bæredygtig lystfiskerturisme og forbedre vandmiljøet og fiskemulighederne i hele regionen. Projektet er til stor fordel for lystfiskerturismen og den lokale erhvervsvækst, men også for miljøet og de lokale lystfiskere.

Ved at forbedre fiskebestandene og skabe et øget fokus på de alsidige muligheder for lystfiskeri i kommunen vil der være grobund for at tiltrække lystfiskere fra hele Europa, hvilket vil skabe en øget vækst i lokalområdet. På landsplan omsætter lystfisketurismen årligt for 2,9 mia. kroner som gavner overnatningssteder, restauratører, grejforretninger og andre lokale virksomheder.  

Bæredygtigt fiskeri er nøgleordene for at dette kan lade sig gøre. Hvis vi ikke forbedrer og beskytter vores nuværende bestande, vil en øget lystfiskeraktivitet kunne true bestandene og gøre succesen kortvarig. Derfor er det vigtigt at sikre gode yngleforhold og opgangsmuligheder for specielt aborre, gedde og havørred. Dette kan bl.a. gøres ved flytning af spærringer på vandløbsstræk, genåbning til moser og søer, hvis adgange har været tilgroede og etablering af nye vådområder.

www.fishingzealand.dk kan man få mere information om kommende aktiviteter i Guldborgsund, såvel som i de andre medlemskommuner. Vi vil også informere om projekter og aktiviteter kommunen laver her på siden og på kommunens facebookside.

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Center for Teknik & Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Søren Kock Laursen
Tlf. 54 73 21 47
Mail: skla@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.