Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Fredede områder

Horreby Lyng
Horreby Lyng, Falster (fredet område)

Fredningsdeklarationer og kort over fredede områder
På Danmarks Miljøportals arealinfo og på www.fredninger.dk kan du se, hvor de fredede arealer ligger i Guldborgsund Kommune, samt læse de tilhørende Fredningsdeklarationer.

Vær opmærksom på
Har du arealer inden for en fredning, skal du være opmærksom på, at ændringer i fx arealernes drift, byggeri mv. kan kræve dispensation fra fredningen.

Ansøgning om dispensation skal sendes til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster.

Hvad er en fredning?
Fredning har siden 1917 været centralt i naturbeskyttelsen i Danmark, og er det ældste og mest vidtgående instrument til beskyttelse af natur og landskaber. I dag er ca. 5 % af landets landareal fredet. Før i tiden var fredning af et naturområde den vigtigste og næsten den eneste måde, hvorved man kunne bevare naturværdierne for eftertiden. I dag beskyttes naturen også af mange andre regler og love, men der er stadig behov for at frede naturområder, der har national og international betydning.

Fredning kan gennemføres til at varetage alle formål, som naturbeskyttelsesloven indeholder, dvs. beskyttelse af dyr og planter samt deres levesteder, landskab og kulturhistorie, ligesom en fredning kan fastsætte bestemmelser om forbedring og genopretning af naturen. Endvidere kan fredninger regulere folks adgang til at færdes i naturen.

Et fredet område er et areal, som i henhold til Naturbeskyttelsesloven er beskyttet gennem fredningsbestemmelser, der er tinglyst på hver enkelt matrikel. En fredning betyder en varig sikring af et område. En fredning har ekspropriationslignende karakter, idet den indeholder hel eller delvis afståelse af bestemte rettigheder over de omfattende ejendomme. Derfor har fredninger en særlig myndighedsstruktur med en bestemt procedure, og der udbetales erstatning.

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.