Genveje

Guldborgsund Kommune

Beskyttet natur

 
Ålholm Slot, Nysted

Vi har som myndighed det overordnede ansvar for at beskytte naturen og landskabet i kommunen.

Vi skal gennem vores sagsbehandling og øvrige virke være med til at forbedre naturen, både til gavn for mennesker, dyr og planter.

Vi skal også være med til at stoppe den forringelse af naturen, som er foregået igennem de senere år. Det er en stor og udfordrende opgave, og den kan vi som kommune kun løfte sammen med lodsejerne og brugerne af naturen. Vi håber, I alle, sammen med os, vil bidrage til dette vigtige arbejde!

Lovgrundlaget for arbejdet med at beskytte naturen er især Naturbeskyttelsesloven.

Naturstyrelsen samarbejder med kommuner og andre myndigheder om at beskytte natur og landskaber i hele landet.

Vores natur
Naturen i Guldborgsund Kommune er karakteriseret ved smukke herregårdslandskaber, store landbrugsarealer, skovområder, lange kyststrækninger, store områder med afvandede lavbundsområder samt mange inddæmmede områder mv.

Vi har mange interessante naturområder, dyr og planter. Naturområderne kan udvikles til ”bedre natur” og vi har dermed mulighed for at kunne bidrage til opfyldelsen af EU´s målsætning om at stoppe tabet af mangfoldigheden af naturtyper, planter og dyr. På disse sider kan du læse mere om vores beskyttede natur samt dine rettigheder og pligter du har som borger og lodsejer i forhold naturtyper og truede, fredede og beskyttede dyr og planter.

Danmarks Miljøportals Arealinformation kan du finde de fleste beskyttede naturtyper.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om beskyttet natur i kommunen, eller hvis du vil vide mere om dine rettigheder og pligter i forhold til naturen.

INFOBOKS

 
Strandeng i Vigsnæs, Nordøstlolland

NATURPOLITIK I GULDBORGSUND KOMMUNE
I samarbejde med Grønt Råd har vi udarbejdet en naturpolitik, som sætter mål for, hvordan vi kan få en mere rig og varieret natur i Guldborgsund Kommune. Byrådets vision lyder sådan her:

”Vi vil bevare, udvikle og pleje vores natur og landskaber og genskabe levesteder for hjemmehørende dyr og planter, så naturen og landskaberne fremover bliver et aktiv for borgere og turister i Guldborgsund Kommune.”

Find Naturpolitikken her.

 

Overdrev, enge og moser - håndbog om naturtyperne (pdf)

Naturstyrelsen Storstrøm

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Få mere at vide på Naturstyrelsens hjemmeside..
Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.