Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Rødlisten

 
Spidssnudet frø, Vantore, Lolland.

En rødliste er en oversigt over planter og dyr, som er forsvundet i nyere tid, er i fare for at forsvinde, eller er sjældne.
Rødlisten vedligeholdes af Danmarks Miljøundersøgelser.

Rødlisten er blevet opdateret. Du kan se den her.
 
Formålet med rødlistearbejdet er at vurdere udviklingen i den biologiske mangfoldighed i Danmark og at opfylde nogle internationale forpligtelser.
 
Vi er i gang med at danne os et overblik over sine rødlistede dyr og planter. Indtil det foreligger, læs da:

Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 2006 Rødlistede mosser og laver i Storstrøms Amt 2006
Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Rødlistede pattedyr 2000 - Storstrøms Amt
Rødlistede planter 2006 – Storstrøms Amt Rødlistede fugle i Storstrøms Amt 2001
Rødlistede planter 1999 - Storstrøms Amt Rødlistede svampe i Storstrøms Amt 2001
Rødlistede insekter i det åbne land 2000 - Storstrøms Amt Rødlistede ferskvandsdyr i Storstrøms Amt 2005
Rødlistede skovinsekter i Storstrøms Amt 2006  

Ret og pligt
Vi er forpligtet til at varetage beskyttelsen af de dyr og planter, der er opført på rødlisten. Når vi giver tilladelse til forskellige former for arealanvendelse skal vi sikre, at der tages hensyn til disse arter, så de får mulighed for at genetablere sig eller ikke forsvinder. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Få mere at vide på Naturstyrelsens hjemmeside..
Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.