Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Natur- og vildtreservater

 
Majbølle Nor Fuglereservat, Lolland.

Natur- og vildtreservater er fristeder, hvor dyrene sikres fredfyldte levesteder til at yngle, raste og søge føde. Reservaterne er udlagt i henhold til Lov om jagt og vildtforvaltning eller Lov om naturbeskyttelse.

I natur- og vildtreservaterne er der på visse tidspunkter af året, typisk i fuglenes ynglesæson, forbudt at færdes i områderne. Adgang kan være forbudt hele året. Derudover kan det være forbudt at drive jagt i områderne. Det er Skov- og Naturstyrelsen, der tilser, om reglerne i reservaterne overholdes.

Guldborgsund Kommunes natur- og vildtreservater er ofte store arealer i kystområderne, der visse steder går ind over land.

På Danmarks Miljøportals Arealinformation kan du se, hvor der ligger natur- og vildtreservater i Guldborgsund Kommune.

Her er listet de reservater op, der er i Guldborgsund Kommune:

Reservat Reservattype Bekendtgørelsens
ikrafttræden
Fanefjord - Grønsund Trækfuglereservat 01.09.1990
Guldborgsund Byreservat 01.02.1990
Hyllekrog Trækfuglereservat 01.09.1996
Majbølle Trækfuglereservat 01.09.1995
Maribosøerne Trækfuglereservat 01.09.2000
Nysted Nor Byreservat 19.06.1986
Rødsand  Sælreservat 01.10.1993
Tårs Vig Trækfuglereservat 01.09.1997

  

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Få mere at vide på Naturstyrelsens hjemmeside..
Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.