Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Grønt Råd

Grønt Råd blev nedsat af Byrådet i begyndelsen af 2007 med det formål at rådgive Byrådet i spørgsmål om planlægning, administration og bæredygtig udnyttelse af natur og miljø.

Grønt Råd mødes 3-4 gange årligt. Grønt Råd følger byrådsperioden, der vælges derfor et nyt Grønt Råd hvert fjerde år.


Hulsø, Falster.

Læs Kommissoriet for Grønt Råd.

Grønt Råd består af repræsentanter fra et bredt udsnit af organisationer og myndigheder:

 

Danmarks Jægerforbund

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Dansk Landbrug

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Skovforening

Friluftsrådet

Naturstyrelsen

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Sports- og Idrætsråd

 

Grønt Råd har blandt andet bidraget væsentligt til Kommunens Naturstrategi, til en Naturpolitisk Handleplan samt til Forslag til Kommuneplan.

Referat fra møde i Grønt Råd den 13. december 2018

Referat fra møde i Grønt Råd den 5. juli 2018

Referater 2014 - 2017

 

 

 

 

Senest opdateret:  21. Februar 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.