Genveje

Guldborgsund Kommune

Kirkeomgivelser

Kirkerne er vigtige som værdifulde kulturhistoriske monumenter og markante kendingsmærker i landskabet. Det tidligere Storstrøms Amt registrerede kirkerne og deres omgivelser for at sikre, at kirkerne bliver bevaret som visuelle kendingsmærker i landskabet. Registreringen bruges som grundlag for planlægning og administration med henblik på at undgå uheldigt placeret byggeri, tekniske anlæg, skovtilplantning eller andre forhold omkring kirkerne.

I Miljøportalens Arealinfo kan du se kirkernes placering i Guldborgsund Kommune og den såkaldte fjernvirkning.

Ret og pligt
Kirkernes samspil med landskabet og de nære omgivelser skal bevares.

Derfor vil vi sørge for, at kirkernes samspil med landskabet eller landsbymiljøet visuelt ikke sløres eller forringes fx hvis der er planer om at plante skov, opføre bygninger, placere tekniske anlæg mm. inden for kirkeomgivelserne. 

Ved væsentlige om- eller tilbygninger af eksisterende bygninger, tekniske anlæg o.l., skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet eller landsbymiljøet fastholdes.

Ved udarbejdelse af lokalplaner skal hensynet til kirkeomgivelserne indarbejdes.

Henvendelse om kirkeomgivelser kan ske til os.

INFOBOKS

For at forhindre at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet, er det indenfor 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt.

I tilfælde, hvor kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, gælder forbuddet dog ikke.

Vi træffer afgørelse om dispensation fra kirkebyggelinien.

Læs mere om kirkebyggelinien her.

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.