Genveje

Guldborgsund Kommune

Kystbeskyttelse

Du skal have tilladelse fra kommunen, før du må etablere eller genoprette kystbeskyttelse.

Kystbeskyttelse er typisk:

 • Bølgebrydere
 • Diger
 • Høfder
 • Højvandsmure
 • Sandfodring
 • Skråningsbeskyttelser

Vær opmærksom på at det er Kystdirektoratet, der skal give tilladelse til terrænændringer på kysten, som kan påvirke den naturlige kystudvikling.
 
Terrænændringer på kysten er for eksempel:

 • Etablering af en strandpark
 • Opfyldning eller udgravning på kysten; f.eks. som del af et haveanlæg
 • Ændringer i terræn i forbindelse med byggeri
 • Anlæg på søterritoriet er for eksempel: Stenrev, fortøjningspæle, bøjer, lystbådehavn

Hvornår har jeg brug for en tilladelse?

 • Hvis du vil etablere helt ny kystbeskyttelse, eller hvis du ønsker at udvide det eksisterende.
 • Du skal også ansøge om en tilladelse, før du genopretter eksisterende kystbeskyttelse. Du genopretter, hvis den nuværende kystbeskyttelse ikke længere har en kystbeskyttende funktion.
 • Ved renovering af eksisterende kystbeskyttelse. Ved renovering forstås, at anlægget ændres enten i forhold til opbygning, materialevalg eller at du ændrer dimensionerne.
 • Ved vedligeholdelse af kystbeskyttelse, der er lavet før år 1988, hvor der ikke foreligger tilladelse til anlægget.

Hvad kan jeg gøre uden en tilladelse?

Du skal ikke søge tilladelse for at udføre helt almindelig vedligehold af lovligt opført kystbeskyttelse.

Enig eller uenig med dine naboer?

Vil du lave kystbeskyttelse, kan du følge tre spor:

 • Én part, hvis du som grundejer ønsker at etablere kystbeskyttelse.
 • Flere enige parter, ved fælles ansøgning er det en forudsætning, at I har fuld enighed om projektet. Blandt andet hvad I vil etablere, og hvordan I fordeler udgifterne.
 • Flere parter, der ikke er enige. Er I uenige, kan kommunen stå for projektet. Så kaldes det et kommunalt fællesprojekt. Så bliver kommunen drivkraft, mens Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer vejledning under processen. Kommunen kan også selv tage initiativ til et kommunalt fællesprojekt.

Hvordan ansøger jeg om tilladelse?

Du skal udfylde et ansøgningsskema, MEN før du sender en ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan drøfte din sag. Der er nemlig mange detaljer, der skal være på plads, før vi kan godkende en ansøgning og foretage den nødvendige sagsbehandling.

Se kontaktoplysninger i kontaktboksen til højre.

Send ansøgning

#SB#

 

Nuværende sager under sagsbehandling

Se de sager, der er under sagsbehandling i øjeblikket.

 

Senest opdateret:  26. Marts 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.