Genveje

Guldborgsund Kommune

Naturstrategi

Guldborgsund Kommune vedtog i 2008 sin første naturpolitik. Siden har udvalgene i 2015, herunder Teknik og Miljøudvalget, vedtaget nye udvalgsstrategier for udvalgsarbejdet (bl.a. Udvalgsstrategi 2014-2018), og Byrådet har i april 2016 vedtaget en ny Kommuneplanstrategi 2015-2027. Der er på den baggrund udarbejdet en ny strategi for natur med det formål at erstatte den hidtidige naturpolitik.

Udarbejdelse af Naturstrategi er sket som et tæt samarbejde mellem Grønt Råd og Udvalget for Teknik og Miljø. 

De overordnede linjer i naturstrategien er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029 med følgende mål:

•At vi vil arbejde for at sikre at større sammenhængende naturområder udvikles i forhold til natur, bosætning, turisme og udvikling

•At vi vil bevare, udvikle og pleje bevaringsværdige naturtyper og arter samt egnskarakteristiske landskaber

•At vi vil udvikle muligheder for oplevelser og læring i naturen.  

Læs hele naturstrategien her

Flintinge eng, Lolland
Flintinge Eng, Lolland

 

 

 

Senest opdateret:  03. Juli 2017

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk 

Anita Pedersen
Telefon 54 73 19 80  
Mail aped@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider.

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik & Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.