Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Skovrejsning

Anmeldelse af skovrejsning
Du skal anmelde al plantning af skov på over 0,5 ha til Guldborgsund Kommune på et særligt anmeldeskema. Samme skema benyttes ved ansøgning om tilladelse til at plante skov i områder, hvor skovplantning er uønsket.

På Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du anmelder etablering af skov.

Naturstyrelsen yder tilskud til skovrejsning.

VVM-screening af skovrejsning

Du skal også anmelde skovrejsningen i henhold til VVM-bekendtgørelsen. VVM-anmeldeskema indsendes sammen med anmeldelsen af skovrejsning til kommunen. Du finder skemaet her som pdf, og her som Word.

Undtagelse for anmeldelse

Du skal ikke anmelde genplantning efter hugst af eksisterende skovarealer.

Vi svarer på anmeldelser indenfor 4 uger
Kommunen svarer på anmeldelser af skovrejsning indenfor 4 uger. Der er ingen frist for behandling af ansøgning om tilladelse til skovrejsning i områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Skovrejsningsområder

I kommuneplanen kan du se de områder, hvor skovrejsning er ønsket og uønsket. I de områder, der hverken er ønsket eller uønsket skovrejsning, er skovrejsning dog mulig. Der kan dog være arealer indenfor de ønskede skovrejsningsområder, hvor der ikke må plantes skov af andre årsager. Det kan fx være beskyttede naturarealer eller indenfor åbeskyttelseslinjer.

Du kan se skovrejsningsområderne på Danmarks Miljøportals Arealinformation (se under Kommuneplan vedtaget og under Skovrejsningsområder).

 

 

Senest opdateret:  09. Maj 2019

Arealinformation

Zoom ind på kortet og få information om dit nærområde.
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.