Genveje

Guldborgsund Kommune

Ældrerådets opgaver

Ældrerådet løser mange opgaver og højest på listen er funktionen som talerør for de ældre borgere. Vi er neutrale og uafhængig af partipolitik og organisationer.

Vi arbejder for alle ældre i kommunen - både dem, der har behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv.

Vi beskæftiger os ikke med enkelt- og personsager, og vi har ikke direkte bestemmende indflydelse og har derfor heller ikke mulighed for at ændre eller blokere for en forvaltningsafgørelse.

Vores opgaver

  • Medvirke aktivt i udformning af kommunens værdighedspolitik og andre politikker
  • Rådgive og styrke politikernes beslutningsgrundlag
  • Deltage i høringer
  • Komme med ideer til politikere og forvaltning
  • Orientere politikerne om ældres levevilkår i kommunen
  • Medvirke til at øge ældres indflydelse og ansvar
  • Byrådet har derfor pligt til at høre Ældrerådet om alle forslag, som har betydning for personer på 60 år og derover, inden de
    besluttes i kommunalbestyrelsen. Byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder, trafik forhold, rehabilitering, kultur og kommunens budget er blot nogle af de områder, Ældrerådet skal høres om.

Samarbejde

Ældrerådet samarbejder med kommunens ældreorganisationer, besøger plejecentre og andre institutioner. I Region Sjælland er der et regionalt ældreråd med medlemmer fra de 17 kommuner i regionen. Her beskæftiger man sig med sundhedspolitiske spørgsmål, og man udveksler erfaringer. Ældrerådet er medlem af Danske Ældreråd, der er en Landssammenslutning for de 98 ældreråd i Danmark.

Senest opdateret:  13. Februar 2018

Kontakt
Doris Hartmeyer 

Formand for Ældrerådet
Parkvej 16
4990 Sakskøbing

Telefon 54 77 90 08

Mail: dorishartmeyer@gmail.com