Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Høringssvar

En af Ældrerådets opgaver er at komme med høringssvar til de af byrådets forslag, som har betydning for personer på 60 år og derover, inden de besluttes.

Du kan læse Ældrerådets høringssvar herunder.

April 2019

Høringssvar vedr. magtanvendelse

Høringssvar vedr. diabetesartikler

Høringssvar vedr. værdighedspolitik

Februar 2019

Høringssvar vedr. udkast til Sundhedsaftale

December 2018

Høringssvar vedr. forslag til håndtering af økonomiske udfordringer

Høringssvar vedr. Center for Hjerneskade Rehabilitering (CHR)

November 2018

Høringssvar vedr. afskaffelse af kvalitetsstandard for ledsagelse efter SEL § 83

Høringssvar vedr. forslag til priser 2019

September 2018

Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp

Høringssvar vedr. udvalgsstrategi 2019-22

Juni 2018

Høringssvar vedr. revision af Guldborgsund Kommunes værdighedspolitik

Diverse høringssvar

Maj 2018

Høringssvar vedr. støtte til særlig lungeindsats i Guldborgsund Kommune

Høringssvar vedr. etablering af Center for Hjerneskade Rehabilitering

Høringssvar vedr. planstrategi 2018

April 2018

Høringssvar vedr. samling af midlertidige døgnopholdspladser

Høringssvar vedr. kvalitetsstandard - aflastning af ægtefælle/samlever der passer dement person

Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for handicapkørsel

Høringssvar vedr. indsatser til kvalitetsforbedring i ældreplejen

Marts 2018

Høringssvar vedr. tilsynsrapporter 2017

Høringssvar vedr. magtanvendelse 2017

Februar 2018

Tillæg til høringssvar vedr. "Bedre bemanding i ældreplejen"

Høringssvar vedr. finansiering af 8 eksisterende midlertidige døgnopholdspladser

Januar 2018

Høringssvar vedr. "Bedre bemanding i ældreplejen" fra finanslov 2018

Høringssvar vedr. valg af repræsentanter til bevillingsgruppen for tilskud i henhold til §18 og §79

Høringssvar vedr. modeller for tilvejebringelse af frit valg for hjemmehjælpsmodtagere

 

Senest opdateret:  06. Maj 2019

Kontakt
Doris Hartmeyer 

Formand for Ældrerådet
Parkvej 16
4990 Sakskøbing

Telefon 54 77 90 08

Mail: dorishartmeyer@gmail.com