Genveje

Guldborgsund Kommune

Pleje- og ældrebolig

Ældrebolig

Er en bolig, med lette adgangsforhold, hvor du kan klare mest muligt selv.

For at få en ældrebolig skal du:

  • have svært ved eller være ude af stand til at klare dig i en almindelig bolig
  • blive mere selvhjulpen ved at flytte i en ældrebolig.

Plejebolig

Er en bolig, hvor der er tilknyttet hjælp døgnet igennem.

For at få en plejebolig skal du:

  • have behov for hjælp døgnet rundt
  • være ude af stand til at tilkalde hjælp
  • være mentalt ude af stand til at klare dig selv.

Skærmet bo-enhed

Skærmet bo-enhed er en plejebolig, som tildeles borgere med særlige behov. Anvisningen til denne type bolig udarbejdes i samarbejde med visitator, plejepersonale og demenskoordinator.

#SB#

Borgere fra andre kommuner

Du skal henvende dig til din bopælskommune, hvis du søger en ældre-/plejebolig i Guldborgsund Kommune, men er ikke bosiddende i Guldborgsund Kommune. Din bopælskommune skal godkende dig til en ældre-/plejebolig før, du kan søge. Herefter kan de hjælpe dig videre med en ansøgning om ældre-/plejebolig i Guldborgsund Kommune.

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret:  26. September 2017

Kontakt

Center for Socialområdet
Myndighedsenheden
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 21 90
Mandag - onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-12

Boligadministration

Annette Melchior
Telefon 54 73 21 66
Mandag – onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-12

Helle Kofoed
Telefon 54 73 21 65
Mandag – onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-12

Kontakt Myndighedsenheden via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, personnummer med mere.

Hav din NemID klar og klik her: Digital Post til Myndighedsenheden på borger.dk 

Send en mail 
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du skrive og sende en almindelig mail til myndighed-aeldre@guldborgsund.dk