Genveje

Guldborgsund Kommune

Specialundervisning, har mit barn et særligt behov?

Hvad gør jeg...?

Hvis du har en mistanke om, at dit barn kan have behov for specialundervisning, skal du kontakte skolelederen på dit barns skole. Skolelederen vil foretage en faglig professionel vurdering, og hjælpe dig videre i forløbet.

 

Ordblindhed
Center for Børn og Læring i Guldborgsund Kommune har valgt at lægge fokus på den opgave, som elever, forældre og skoler står med, når en elev har så store skriftsproglige vanskeligheder, at der er tale om ordblindhed.
Du kan læse mere om emnet i boksen til højre.

Senest opdateret:  27. Juni 2018

Ordblind i Guldborgsund - En kommunal strategi
Klik her, og læs mere om kommunens strategi for ordblindhed.
Kontakt

Center for Børn & Læring  
Folkeskolen

Parkvej 37    
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Send os en mail