Genveje

Guldborgsund Kommune

Årshjul

ÅR 0 januar til september

Januar:
Rekruttering af kommende kontorelever påbegyndt. Stillingsopslag kan f.eks. ses på Guldborgsund Kommunes elevside, Facebook el. lign.

Februar:
Ansættelse af kontorelever og underskrivning af kontrakt

April:
Introduktionsmøde med alle de kommende kontorelever og elevansvarlig Lone Bille.

August:
Opstartsbrev til kommende elever


ÅR 1 september til september

September
Opstart af nye elever, herunder introduktionsdag med andetårseleverne og introduktion på praktikstedet.

Oktober
Opfølgningssamtale med elevansvarlig Lone Bille

November
3 månederssamtale på praktikstedet.
I foråret på år 1 vil man have skoleperiode 1 (formentlig i marts/ april)
I sensommeren/ efteråret vil man have skoleperiode 2 (formentlig i august/ september)


ÅR 2 september til september

September
Deltagelse i introduktionsdag med førsteårseleverne

Februar
Ansættelsessamtaler for kommende kontorelever

Marts
Skoleperiode 3

Maj
Aflevering af fagprøve

August
Afslutning af elevtiden


Under hele uddannelsesperioden:

vil der løbende blive afholdt evalueringsmøder med den oplæringsansvarlige.
Hver første torsdag i måneden vil der være elevfrokost i Elevklubben.

NB - Der tages udgangspunkt i en elev uden merit.

Senest opdateret:  07. Marts 2019

Kontakt

Lone Bille
HR & Arbejdsmiljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Mail: lbi@guldborgsund.dk