Genveje

Guldborgsund Kommune

Mentor

Hvorfor bruger vi mentorer?

Vi har en mentorordning, fordi vi ønsker, at vores kontorelever skal føle sig trygge fra den første dag på arbejdspladsen og på den måde hurtigst muligt blive integreret. Det vil betyde, at du også kan få mest muligt ud af din uddannelse.
Derudover kan der være en tryghed i, at der er en, som følger dig tæt det første år - også når du skifter afdeling. Vores erfaring er også, at der hurtigere kommer en tættere relation mellem elevårgangene, så du kommer til at føle dig som en del af det samlede elevhold.
Det er selvfølgelig kommunens ønske, at du kommer så godt fra start som muligt, at du får mest muligt ud af din uddannelse, og forhåbentlig udvikler dig til en fast del af staben.

Hvad kan du bruge din mentor til?

Mentoren er din sparringspartner gennem dit første år som elev. Du kan bruge din mentor til at vende emner inden for kulturen eller normer i din afdeling, generelle ting i din uddannelse, praktiske ting, skoleudfordringer, bestilling af bøger, fagprøve osv.
Mentoren sparrer med dig både på din opfordring, men henvender sig også uopfordret til dig for at høre, hvordan det går. Det gælder også under skoleperioder, hvor du nogle gang kan være alene afsted.
Din mentor bringer, efter aftale med dig, den forgangne periodes emner op til sparring eller orientering på elevklubmøder, hvis det er relevant for andre elever.

Hvad er forskellen på en mentor og en oplæringsansvarlig?

Din oplæringsansvarlige er din daglige kontaktperson på det konkrete praktisksted. Din mentor er et supplement, og er der noget, du er mere tryg ved at vende med mentoren, har du muligheden for det.

Oplæringsansvarlig
-erfaren medarbejder, som kender til det område hvor du er i praktik, og som er med til at understøtte din praktiske uddannelse.

Mentor
-kender til det at være elev og kan måske svare på andre spørgsmål end din oplæringsansvarlige eller supplere med andre vinkler.

Andre roller:

Elevansvarlig
-ansvarlig for ansættelse af elever og udarbejdelse af uddannelsesaftaler. Den elevansvarlige tager sig af de generelle forhold i ansættelsen og har kontakt til din oplæringsansvarlige.

Afdelingsleder
- har det overordnede ansvar for drift og personale, i den afdeling du er i praktik.

Hvornår er du i kontakt med din mentor og hvordan?

Du kan altid kontakte din mentor inden for arbejdstiden på mail eller arbejdstlf. Du vil sammen med din mentor lave mere konkrete aftaler.

Hvor lang tid har du en mentor tilknyttet?

Som udgangspunkt får du en mentor, som er 2. års elev og forsætter indtil vedkommende stopper som elev. Sker der ændringer, aftales det med den elevansvarlige, hvorvidt der skal kobles en ny mentor på.

Hvornår bliver du selv udnævnt som mentor?

Som 2. årselev bliver du tilkoblet en af de kommende elever under planlægningsmødet af ”briefing af nye kontorelever”.
Koblingen mellem eleven og den enkelte mentor sker på baggrund af erfaring fra det center, hvor den kommende elev starter sin praktik.

Hvad får du som mentor ud af ordningen?

Som mentor for du mulighed for at genopleve nogle af dine læringspunkter fra et nye perspektiv, ved selv at lære fra dig; og derved skabe nye læringspointer. En mentorrolle kan også være et step på vejen til at blive oplæringsansvarlig. Derudover kan rollen og samarbejdet give dig muligheden for et styrket sammenhold, erfaring i oplæring, sparring og kommunikation.
Så udover selv at blive kompetenceudviklet, er du også med til at videregive kompetenceudvikling til den enkelte elev.


Senest opdateret:  18. Oktober 2019

Kontakt

Lone Bille
HR & Arbejdsmiljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Mail: lbi@guldborgsund.dk