Genveje

Guldborgsund Kommune

Børn & Læring

Praktiksted /Afdeling(er):  Center for Børn & Læring, Rådhuset

Vores fokusområde er at sikre, at alle børn får et godt fundament for viden og udvikling, og at alle børn og unge udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan.
Det gør vi via kommunens dagtilbud, skoler og SFO’er, hvor der arbejdes målrettet for at skabe trygge og gode læringsmiljøer for børn på de forskellige alderstrin.

 • Team Pladsanvisning/administration dagtilbud
  Teamets kerneopgave er at sikre, at alle forældre, der ønsker det, får tilbudt en plads i et dagtilbud til deres børn,
  Vores opgaver kan kort beskrives som:
  administration af økonomiske fripladstilskud, borgerhenvendelser – telefonisk, mails, personligt, budget og regnskab Dagtilbud, administration af tilskud til private dagtilbud.
   
 • Specialteamet:
  Teamet har sammen med dagtilbuds- og skolelederne i kommunen ansvar for kommunens specialtilbud
  Vores opgaver kan kort beskrives som:
  ydelse af vejledning og rådgivning, specialpædagogisk bistand både i forhold til folkeskole samt daginstitution, herunder visitation og sagsbehandling, udgivelse af et ydelseskatalog (systematisere og kvalitetsløfte området), mellemkommunal afregning, central elevadministration, kørsel/befordring, informationssikkerhed og GDPR, skoleindskrivning, budget/regnskab fælles udg./indt., anbragte børns skolegang, STU, klagesagsbehandling, mødeforberedelse og opfølgning, ad hoc sekretariatsopgaver.
   
 • Konsulentteamet
  Teamset kerneopgave er, at udvikle trivsels- og læringsværktøjer til de ansatte i dagtilbud, skoler og SFO’er.
  Vores opgaver kan kort beskrives som:
  Projekter

Det vil du lære

I Center for Børn & Læring vil du få mulighed for at møde mange forskellige typer af borgere (mest telefonisk og pr. mail) og hjælpe og vejlede dem, læse, forstå og omsætte lovstof til det virkelige liv, udvikle din talforståelse, få en forståelse for teorien, der udvikles i en forvaltning, der så bliver til praksis i dagtilbud, skoler og SFO’er, lære om de forskellige muligheder, kommunen tilbyder forældre og børn, der har fysiske eller psykiske udfordringer.


Fakta

Antal ansatte: 1.100 (22 på Rådhuset)

Fagområder: Chef, vicechef, administrativ, socialpædagogisk konsulent, pædagogisk konsulent, specialkonsulent, konsulent, ergoterapeut

IT-systemer: Office-pakken, KMD OPUS, KMD Rollebaseret Indgang, Acadre, KMD Elev, KMD Sag, KMD Institution, KMD Indkomst, KMD ProKap, KMD CICS, KMD Doc2Archive, DMD Doc2Mail, CPR

Senest opdateret:  13. Marts 2019

Kontakt

Lone Bille
HR & Arbejdsmiljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Mail: lbi@guldborgsund.dk