Genveje

Guldborgsund Kommune

Politik & Personale

Praktiksted /Afdeling(er)

Byrådssekretariatet, Løn & Personale.
 

 • Løn & Personale
  I Løn & Personale beskæftiger vi os med alle de ansatte i Guldborgsund Kommune. Vores kommunikation sker primært via telefon og mail. Dog er personalekonsulenerne tit ude i vores organisation og være bisidder for lederne ved personalesager.

  Vores opgaver kan kort beskrives som:
  Lønindberetning, lønberegning, afstemning, konsulentbistand til ledere og vagtplanlæggere, bisidder for lederne ved personalesager og forhandling af løn og personalesager med de faglige organisationer. Vi sørger for, at alle ansatte bliver behandlet efter reglerne i overenskomsterne og får deres løn til tiden.
   
 • Byrådssekretariatet
  I Byråds- & Direktionssekretariatet betjener vi direktionen, chefgruppen, de politiske udvalg og Husleje-, Beboerklage- og Bevillingsnævn.

  Vores opgaver kan kort beskrives som:
  Opgaver som understøtter betjeningen af topledelsen og politikerne. Derudover løser vi en masse store og små opgaver fra, at have ansvaret når der afvikles valg, til at sikre korrekt anvendelse af vores dagsordenssystem Acadre MM, udarbejdelse af dagsordener og referater samt at sikre at der er bestilt mødelokaler og forplejning. Vi arbejder med masser af deadlines – og dage som kan være uforudsigelige.

Det vil du lære

I Center for Personale & Politik vil du i afdelingen Løn & Personale komme til at lære at læse lovstof, fx overenskomster. Du vil lære nogle nye IT-systemer, som kun bruges i Løn & Personale. Du lærer at tale i telefon (det lyder fjollet, men det er ikke så let som det lyder. Dét at lave løn er et speciale i specialet. Der er ikke mange der kan, så din ekspertise kan blive værdifuld, når du er færdiguddannet.

I Byråds- & Direktionssekretariatet vil du lære at udarbejde dagsordener i Acadre MM, oprette sager, lave partshøringer og sagsfremstillinger for nævnene. Derudover vil du indgå i løsningen af de mange forskellige andre opgaver, eksempelvis betjening af ledelsen og politikere.  Vi lægger vægt på, at sikre at de opgaver, du kommer til at arbejde med er opgaver, som du fremadrettet vil kunne anvende - det kan f.eks. være at kunne lave dagsordener.


Fakta

Antal ansatte: 50 (i Centret som består af: Løn & Personale, HR & arbejdsmiljø, Byråds- & Direktionssekretariatet, Erhverv & Udvikling, Juridisk Afdeling, Informationshåndtering & Stadsarkiv og Kommunikation.)

Fagområder: Lønkonsulent, personalekonsulent, økonomikonsulent, leder, konsulent, sekretær, kontorassistent, faglig koordinator m.m.

IT-systemer: Office-pakken, KMD OPUS Personale, KMD Rollebaseret Indgang, Citrix Vagtplan, Acadre, Virk.

Senest opdateret:  13. Marts 2019

Kontakt

Lone Bille
HR & Arbejdsmiljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Mail: lbi@guldborgsund.dk