Genveje

Guldborgsund Kommune

Teknik & Miljø

Praktiksted /Afdeling(er):

Arbejdsmarkedssekretariatet, Job & Virksomhedsservice

Hos os er der fokus på - på tværs af alle afdelinger - at skabe nye løsninger i et tæt samarbejde med kommunens borgere. Arbejdsområdet er meget bredt. Oversigten giver en indikation af hvad vi arbejder med.
Vores opgaver kan kort beskrives som:

 • Park & Vej: Planer for vejvedligeholdelse/ asfalt, Parkeringspladser/-forhold, Planer for vedligeholdelse af grønne områder, gadelys m.v.
   
 • Ejendomscenter Guldborgsund: Drift af kommunale ejendomme (økonomi, vedligehold af skoler m.v.), Køb/salg/udleje af grunde og ejendomme, Byggesager (bl.a. nybyggeri, tilbygning m.v.)
   
 • Natur: Naturbeskyttelse, Naturgenopretningsprojekter, Tilsyn med bl.a. vandløb og landbrug
   
 • Miljø: Håndtering af spildevand, Klima, Miljøbeskyttelse
   
 • Land & By: Lokalplaner/kommuneplan (hvordan et område kan/må anvendes), Byfornyelsesprojekter
   
 • Informatik: GIS – kortlægning, BBR – ejendomsoplysninger, Mødeplanlægning og ”servicering” af ledelse/udvalg
   
 • Entreprenørvirksomheden: Vedligeholdelse/renholdelse af veje og grønne områder, Vintertjeneste (snerydning), Indkøb af og vedligeholdelse af kommunens biler

Det vil du lære

I Center for arbejdsmarked vil du, overordnet, komme til at ”snuse” lidt til nogle af de mange af opgaver, der ligger i de enkelte fagområder/afdelinger. Vi prøver – så vidt det er muligt – at planlægge dit praktikforløbet, så det passer med dine eventuelle ønsker eller interesseområder.

Af faste opgaver for vores elever kan bl.a. nævnes: Daglig posthåndtering, Indkøb af kontorartikler, Betaling af regninger osv.


Fakta

Antal ansatte: Ca. 100 i administrationen på rådhuset - derudover ca. 200 uden for rådhuset (i driften u/Ejendomscenter Guldborgsund og Entreprenørvirksomheden)

IT-systemer: Acadre, forskellige fagsystemer afhængig af, hvilket fagområde/enhed/afdeling man er tilknyttet.

Senest opdateret:  13. Marts 2019

Kontakt

Lone Bille
HR & Arbejdsmiljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Mail: lbi@guldborgsund.dk