Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Fravær

Sygdom
I tilfælde af sygdom er det vigtigt, at du giver besked samme dag.
Hvis du er i praktik, melder du dig fraværende til dit praktiksted senest kl. 7.00.
Er du på skoleforløbet melder du dig fraværende til SOSU skolen senest kl. 8.00

Alle sygemeldinger og raskmeldinger skal desuden meddeles telefonisk til Guldborgsund Kommune samme dag til Birthe Kristensen (se kontaktboks til højre) 

Al sygdom, som ikke er meddelt, betragtes som et brud på din uddannelsesaftale. Du vil blive trukket i løn og det kan få konsekvenser for din ansættelse.

Du har selv ansvar for at holde øje med, at dit samlede fravær ikke bliver uacceptabelt højt.
Ved for højt fravær bliver du indkaldt til fraværssamtale hos Birthe Kristensen

Tjenestefri
Når du er ansat som PA elev ved Guldborgsund Kommune, gælder de samme retningslinjer for tjenestefri med løn, som der gælder øvrige ansatte ved Guldborgsund Kommune.
Det er dine kontaktpersoner i Guldborgsund Kommune, der bevilliger tjenestefri. 
I skoleperioder har du har pligt til at fortælle SOSU skolen, hvis du får bevilliget tjenestefri. 
Er du i praktik, har du pligt til at orientere dit praktiksted.

Du kan bede om tjenestefri med løn på dagen i følgende situationer
 - Egne runde fødselsdage
 - Eget eller børns bryllup
 - Eget kobber- eller sølvbryllup
 - Forældres og svigerforældres Sølv-, Guld, eller Diamantbryllup
 - Dåb og konfirmation af egne børn
 - Faders deltagelse ved barns fødsel
 - Begravelse af nære familiemedlemmer

Konsultationer og behandlinger på sygehuse og ved speciallæger skal så vidt muligt planlægges udenfor normal arbejdstid. Er dette ikke muligt gives der tjenestefri med løn i et rimeligt omfang.

 

Senest opdateret:  19. Januar 2018

Kontakt

Birthe Kristensen
Konsulent
Center for Socialområdet
Kvalitetssikring
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 22 09
Mobil 25 18 19 96

Mail: bikr@guldborgsund.dk