Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Løn

Hvordan er økonomien som PA elev?
Du får elevløn under uddannelsen. Guldborgsund Kommune betaler den gældende overenskomstmæssige lønsats for pædagogisk assistent-elever. Tallene gælder fra 1. januar 2018:
  • Under 18 år: 8.298,42 kr. om måneden
  • Over 18 år (det første år): 10.614,42 kr. om måneden
  • Over 18 år (efter det første år): 11.316,17 kr. om måneden

Voksenelev
Du kan få voksenelevløn, hvis du ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år, og kan dokumentere 1 års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år før uddannelsesaftalens indgåelse (se kriterierne nedenfor). Ansættelse som elev medregnes ikke. Voksenelevlønnen er pt. 20.099,75 kr. om måneden.
Relevant beskæftigelse for at komme i betragtning til voksenelevløn er:
 - Som legepladsmedarbejder
 - Som dagplejer
 - Som pædagogmedhjælper
 - Som klubmedarbejder
 - Som ikke-pædagogisk uddannet eller anderledes kvalificeret pædagog i henhold til protokollat I til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v.
 - Som pædagog med dispensation for uddannelsen i det konkrete ansættelsesforhold.

Det gælder at ansættelsen er med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8-24 timer gennemsnitligt ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 %.

Hvis du opfylder betingelserne for optag alder/erhvervserfaring/dansk-niveau, men ikke er i arbejde, skal du kontakte din A-kasse for at høre om mulighederne. 

Senest opdateret:  20. Januar 2018

Kontakt

Birthe Kristensen
Konsulent
Center for Socialområdet
Kvalitetssikring
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 22 09
Mobil 25 18 19 96

Mail: bikr@guldborgsund.dk