Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Økonomi

Er du ansat i Guldborgsund Kommune, vil løn og arbejdsvilkår være efter gældende overenskomster mellem FOA og KL. 

Ansættelsesforhold

Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn.

Pr. 1. oktober 2018 er satserne pr. mdr. før skat:

 • Trin 1: 12.796,39 kr.
 • Trin 2: 14.622,69 kr.

I visse tilfælde kan ansøgere over 25 år søge om at blive ansat på voksenelevløn.

For at komme i betragtning til voksenelevløn under trepartsaftalen skal du vedhæfte lønsedler fra tidligere arbejdsgiver eller anden dokumentation til din ansøgning.

For at komme i betragtning til voksenlærlingeløn skal du vedhæfte dokumentation fra jobcentret, hvis du har været ledig.

Pr. 1. april 2019 er satsen pr. mdr. før skat 20.035,92 kr.

Trepartsaftale

 • Hvis du er 25 år eller derover
 • Hvis du inden for de sidste 4 år har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorgsområdet
 • Hvis du har været ansat mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes det som 50 %.

Ansættelse som elev medregnes ikke.

Arbejdserfaring inden for plejeområdet kan være følgende:

 • Overenskomstens område eller tilsvarende overenskomster i regioner, tidligere amter eller selvejende/private plejehjem
 • Som omsorg- og pædagogmedhjælper inden for voksenområdet
 • Som handicaphjælper på voksenområdet
 • Ansat i vikarbureauer med pleje og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

Voksenlærlinge

 • Hvis du er 25 år eller derover og ikke opfylder trepartsaftalen
 • Hvis du ikke i forvejen har en kompetencegivende uddannelse
 • Hvis du har en kompetencegivende uddannelse, men ikke har brugt den de seneste 5 år, og har været ledig i minimum 2 måneder
 • Hvis du har en kompetencegivende uddannelse, men har været ledig i minimum 12 måneder.
Senest opdateret:  06. Maj 2019

Kontakt

Center for Sundhed & Omsorg
Udvikling & Uddannelse
Elevadministration
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 21 89

Mail: sosu@guldborgsund.dk