Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Optagelseskrav

Adgang til SSA-uddannelsen er betinget af:

  1. Gennemført grundforløb 2 SOSU-retning efter august 2015
  2. Gennemført social- og sundhedshjælperuddannelse efter 2001. Hvis den er ældre, skal du kunne dokumentere, at du har kvalifikationer svarende til grundfagene dansk (D niveau) og naturfag (E niveau). Desuden skal du have certificeret kursus i førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse inden for de sidste 2 år
  3. Tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed eller
  4. Kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til de, der er nævnt i punkterne 2 eller 3.

Personlige kvalifikationer:

  • Du udtrykker interesse for og engagement i uddannelsen og i arbejdet inden for uddannelsesområdet
  • Du tilkendegiver interesse for og lyst til at indgå positivt i samarbejde med andre mennesker
  • Du giver udtryk for social forståelse
  • Du udtrykker interesse i fortsat personlig udvikling

SU eller elevløn

Grundforløb 2 er et 20 ugers skoleforløb og er som udgangspunkt SU-berettiget. Der er dog mulighed for at få en uddannelsesaftale på GF 2, hvilket bl.a. betyder, at du får elevløn. Hvis du ønsker elevløn under GF 2, kan du sende en ansøgning ved at bruge ansøgningsskemaet til Grundforløb 2. Næste Grundforløb 2 SSA starter 2. september 2019. Der er ansøgningsfrist 1. juni 2019.

#SB#

Udover at søge elevplads hos os, skal du huske at søge om optagelse på SOSU-skolen via www.optagelse.dk.

Talentspor

Der er mulighed for at gå på talentspor, hvilket betyder, at du har fag på ekspertniveau. Dette vil blive drøftet ved ansættelsessamtalerne. Det drejer sig om følgende fag på skolen: Koordinering og kvalitet, sygepleje samt forebyggelse.


Senest opdateret:  18. Marts 2019

Kontakt

Center for Sundhed & Omsorg
Udvikling & Uddannelse
Elevadministration
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 21 89

Mail: sosu@guldborgsund.dk