Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Økonomi

Som elev er du ansat i Guldborgsund Kommune. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Ansættelsesforhold

Vores elever aflønnes efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale.
Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn.

Pr. 1. oktober 2018 er satsen pr. mdr. før skat:

 • 11.606,11 kr.

I visse tilfælde kan ansøgere over 25 år søge om at blive ansat på voksenelevløn.

For at komme i betragtning til voksenelevløn under trepartsaftalen skal du vedhæfte lønsedler fra tidligere arbejdsgiver eller anden dokumentation.

For at komme i betragtning til voksenlærlingeløn skal du vedhæfte dokumentation fra jobcentret, hvis du har været ledig.

Pr. 1. april 2019 er satsen pr. mdr. før skat: 20.035,92 kr.

Trepartsaftale

 • Hvis du er 25 år eller derover
 • Hvis du inden for de sidste 4 år har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorgsområdet
 • Hvis du har været ansat mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge, medregnes det som 50 %.

Ansættelse som elev medregnes ikke.

Arbejdserfaring inden for plejeområdet kan være følgende:

 • Overenskomstens område eller tilsvarende overenskomster i regioner, tidligere amter eller selvejende/private plejehjem
 • Som omsorg- og pædagogmedhjælper inden for voksenområdet
 • Som handicaphjælper på voksenområdet
 • Ansat i vikarbureauer med pleje og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

Voksenlærlinge

 • Hvis du er 25 år eller derover og ikke opfylder trepartsaftalen
 • Hvis du ikke i forvejen har en kompetencegivende uddannelse
 • Hvis du har en kompetencegivende uddannelse, men ikke har brugt den de seneste 5 år og har været ledig i minimum 2 måneder
 • Hvis du har en kompetencegivende uddannelse, men har været ledig i minimum 12 måneder.
Senest opdateret:  06. Maj 2019

Kontakt

Center for Sundhed & Omsorg
Udvikling & Uddannelse
Elevadministration
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 21 89

Mail: sosu@guldborgsund.dk