Genveje

Guldborgsund Kommune

Erhvervet hjerneskade

Livet ændres radikalt, når man får en skade i hjernen.

Du kan få lammelser, så helt almindelige dagligdags ting bliver svære at udføre, personligheden kan ændres, du kan have svært ved at tale, og måske reagerer du helt anderledes på andre mennesker, end du gjorde før, du fik en hjerneskade.

Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) tilbyder hjælp og støtte til dig, så du i videst muligt omfang kan genvinde tidligere funktionsevne i forhold til hukommelse, adfærd, intellekt, følelsesliv og fysisk formåen.

Vi rummer mange fagligheder såsom ergo- og fysioterapeut, talepædagoger, neuropædagoger, hjerneskadekoordinator, neuropsykolog, IKT-konsulent (kommunikationshjælpemidler), hørekonsulent samt sundhedsfagligt personale.

Alle indsatser er helhedsorienterede, koordinerede i miniteams og udarbejdet i samarbejde med borgeren selv og eventuelt pårørende. Indsatsen består både af kompenserende og genoptrænende tilgange.

Hvem kan få hjælp?

Center for Hjerneskaderehabilitering er for alle over 18 år med følger efter hjerneskade forårsaget af for eksempel en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), hovedtraume, følger efter sygdom i hjernen, iltmangel mv.

Vi tilbyder derudover indsatser til borgere med hørenedsættelser, stemmelidelser og til personer med behov for afprøvning og introduktion til kommunikationshjælpemidler.

Hvordan kan symptomer på følgevirkninger komme til udtryk?

Du kan opleve:

 • Nedsat bevægelsesfunktion i arme og ben
 • Problemer med at spise, drikke og synke (dysfagi)
 • Aktivitetsbegrænsninger relateret til almindelige daglige opgaver
 • Sproglig funktionsnedsættelse og tale og/eller ingen mulighed for kommunikation (afasi og/eller dysartri)
 • Problemer i familien
 • Lette til moderate personlighedsændringer og/eller adfærdsforstyrrelse
 • Nedsat sygdomserkendelse og indsigt
 • Problemer med hukommelse, orientering og emotionelle funktioner af væsentlig betydning for funktionsevnen
 • Funktionsnedsættelser, der forudsætter særlige hjælpemidler, og som stiller krav til særlig faglig ekspertise
 • Udtrætning (mentalt og fysisk)
 • Vanskeligheder ved uddannelse- eller arbejdsfastholdelse.

 

Senest opdateret:  09. Juli 2019

Kontakt

Guldborgsund Genoptræning og
Center for Hjerneskaderehabilitering
Møllebakken 5
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 22 30 
Mandag-onsdag kl. 7.30-15
Torsdag kl. 7.30-17
Fredag kl. 7.30-14

Mail: genoptraening@guldborgsund.dk

TRÆFFESTED FOR HØREKONSULENT

Center for Hjerneskaderehabilitering
Aarslewsgade 5
4800 Nykøbing F

ÅBEN TRÆFFETID
onsdage fra kl. 15-17
(lukket i uge 7, påsken, uge 29-32 og i julen)