Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Erhvervet hjerneskade

Livet ændres radikalt, når man får en skade i hjernen.

Du kan få lammelser, så helt almindelige dagligdags ting bliver svære at udføre, personligheden kan ændres, du kan have svært ved at tale, og måske reagerer du helt anderledes på andre mennesker, end du gjorde før, du fik en hjerneskade.

Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) tilbyder hjælp og støtte til dig, så du i videst muligt omfang kan genvinde tidligere funktionsevne i forhold til hukommelse, adfærd, intellekt, følelsesliv og fysisk formåen.

Vi rummer mange fagligheder såsom ergo- og fysioterapeut, talepædagoger, neuropædagoger, hjerneskadekoordinator, neuropsykolog, IKT-konsulent (kommunikationshjælpemidler), hørekonsulent samt sundhedsfagligt personale.

Alle indsatser er helhedsorienterede, koordinerede i miniteams og udarbejdet i samarbejde med borgeren selv og eventuelt pårørende. Indsatsen består både af kompenserende og genoptrænende tilgange.

Hvem kan få hjælp?

Center for Hjerneskaderehabilitering er for alle over 18 år med følger efter hjerneskade forårsaget af for eksempel en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), hovedtraume, følger efter sygdom i hjernen, iltmangel mv.

Vi tilbyder derudover indsatser til borgere med hørenedsættelser, stemmelidelser og til personer med behov for afprøvning og introduktion til kommunikationshjælpemidler.

 

Senest opdateret:  27. August 2018

Kontakt

Guldborgsund Genoptræning og
Center for Hjerneskaderehabilitering
Fjordvej 46
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 22 30 
Mandag-onsdag kl. 7.30-15
Torsdag kl. 7.30-17
Fredag kl. 7.30-14

Mail: genoptraening@guldborgsund.dk