Genveje

Guldborgsund Kommune

§ 85 støtte og undervisning

Støtte til borgere i eget hjem efter servicelovens § 85

Vi yder neuropædagogisk støtte og vejledning for at skabe og fremme dine kompetencer via helhedsorienteret og handlepræget pædagogik. Sammen finder vi mulige kompenserende strategier på de givne problemstillinger.

Målgruppen er borgere med erhvervet hjerneskadede over 18 år. Hvis du er inden for vores målgruppe, vil du blive tilknyttet teamet i en tidsbegrænset periode.

Vi laver opfølgning og evaluering af de aftalte indsatsområder.

Hvordan foregår undervisning og vejledning?

Vi tilbyder kompenserende undervisning, rådgivning og vejledning til dig og dine pårørende. Tilbuddet tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og kan bestå af eneundervisning, holdundervisning eller en kombination.

Tilbuddet sigter på:

  • at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen gennem målrettet kompenserende undervisning
  • at fremme mulighederne for aktivt at kunne deltage i samfundslivet
  • at forbedre funktionelle færdigheder og personlige kvalifikationer.

Vi tilbyder neurofaglig udtalelse/udredning både i relation til konkrete enkeltsager og i relation til generelle problemstillinger, der vedrører  hjerneskaden. Vi deltager også gerne i møder med offentlige instanser herunder jobcentret.

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Alle kan frit henvende sig til CHR og få en vurdering af, om det er muligt at genoptræne eller kompensere for vanskelighederne.

Du kan selv henvende dig, eller du kan få andre til at henvende sig på dine vegne (det kan være egen læge, pårørende eller sagsbehandler).

  • Kontakt CHR på telefon 54 73 22 30
  • Hjerneskadekoordinator på telefon 25 18 05 40 eller
  • Gruppeleder for CHR, Helle Fejfer, på telefon 25 18 05 19.

Når du henvender dig til CHR, er det vigtigt, at vi får information om dit sygdomsforløb. Du bedes derfor oplyse eller fremsende oplysninger, som fortæller os, hvad der er sket med dig. Efter nærmere aftale, kan CHR indhente informationerne for dig.

Ved ansøgning om § 85 rettes henvendelse til: Forvisitering på telefon 54 73 21 61 eller via mail: forvisitering@guldborgsund.dk.

Hvordan foregår udredningen?

Når CHR har modtaget din henvendelse, vil du blive inviteret til en samtale, som tager udgangspunkt i en udredning af dine vanskeligheder. Sammen med fagpersonalet tages der efterfølgende stilling til, om vanskelighederne kan afhjælpes eller begrænses ved undervisning, træning, brug af kompenserende strategier og/eller hjælpemidler.

Hvor foregår det?

Vi holder til på Møllebakken 5, 4800 Nykøbing F.

Du er altid velkommen til at kontakte CHR, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger.

Senest opdateret:  26. Maj 2020

Kontakt

Guldborgsund Genoptræning og
Center for Hjerneskaderehabilitering
Møllebakken 5
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 22 30 
Mandag-onsdag kl. 7.30-15
Torsdag kl. 7.30-17
Fredag kl. 7.30-14

Mail: genoptraening@guldborgsund.dk

TRÆFFESTED FOR HØREKONSULENT

Center for Hjerneskaderehabilitering
Aarslewsgade 5
4800 Nykøbing F

ÅBEN TRÆFFETID
onsdage fra kl. 15-17
(lukket i uge 7, påsken, uge 29-32 og i julen)