Genveje

Guldborgsund Kommune

Aktivitets- og samværstilbud

Specialtilbud til voksne borgere med erhvervet hjerneskade, som har fysiske, kognitive eller sociale vanskeligheder, som påvirker dagligdagen.

Som deltager i Labyrinten eller Klub Senhjerneskade er du aktiv med de ressourcer, du har. Alle er med til at byde ind med ideer til dagens indhold. Personalet står til rådighed med støtte og vejledning.

Som bruger af tilbuddene skal man være selvhjulpen ved spisning og toilet. Tilbuddet er ikke målrettet borgere med progressive lidelser eller aktivt misbrug.

Labyrinten

Labyrinten er for borgere i alderen 18-65 år.

Formål
At opretholde eller forbedre personlige færdigheder ved at give borgeren et varieret og individuelt tilpasset tilbud efter den enkeltes ønsker.

At støtte borgeren i at få struktur og indhold i dagligdagen med henblik på at øge livskvalitet og modvirke social isolation.

Indhold 
Gennem dagligdags gøremål, kreative aktiviteter og fysisk udfoldelse gives der mulighed for at afprøve egne ressourcer.

Hjælpemidler og strategier er med til at muligøre personlig udvikling. Ligeledes har borgeren mulighed for at udvikle nye interesser og være sammen med ligestillede.

Der udarbejdes en pædagogisk handleplan jf. kommunens kvalitetsstandard.

Omfang 
Labyrinten kan benyttes mandag klokken 9-14, onsdag klokken 9-14 og fredag klokken 9-12.

Klub Senhjerneskade (SHS)

Klub SHS er hovedsagelig for midaldrende og ældre. Her er der mest fokus på det sociale samvær og netværksdannelse.

Formål/indhold
At møde ligestillede og i fællesskab etablere aktiviteter og oplevelser med henblik på at fremme livskvalitet og modvirke social isolation.

Omfang
Klub SHS kan benyttes tirsdag klokken 10.30-14.30 eller torsdag klokken 10.30-14.30.

Hvor ligger Labyrinten og Klub SHS?

Labyrinten og Klub SHS er beliggende i Aarslewsgade 5, 4800 Nykøbing F.

Hvis du ønsker et aktivitets- og samværstilbud i Labyrinten eller Klub SHS, kan du kontakte os på telefon, Sonja 25 18 17 62 eller Mette 25 18 96 24, for at aftale et besøg.

Du bliver visiteret gennem forvisiteringen. Der kan forekomme ventetid for optagelse i Labyrinten og Klub SHS.

Hvordan bliver jeg visiteret?

Du kan blive visiteret ved at henvende dig til Forvisiteringen:

Center for Socialområdet
Myndighed
Telefon 54 73 21 61
Mandag - fredag kl. 8 - 11.30
Mail: forvisitering@guldborgsund.dk

Senest opdateret:  09. Juli 2019

Kontakt

Guldborgsund Genoptræning og
Center for Hjerneskaderehabilitering
Møllebakken 5
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 22 30 
Mandag-onsdag kl. 7.30-15
Torsdag kl. 7.30-17
Fredag kl. 7.30-14

Kontakt Genoptræningen via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, personnummer med mere.

Hav din NemID klar og klik her: Digital Post til Genoptræningen på borger.dk 

Send en mail 
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du skrive og sende en almindelig mail til Genoptræningen.

TRÆFFESTED FOR HØREKONSULENT

Center for Hjerneskaderehabilitering
Aarslewsgade 5
4800 Nykøbing F

ÅBEN TRÆFFETID
onsdage fra kl. 15-17
(lukket i uge 7, påsken, uge 29-32 og i julen)