Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler

Oplever du, at din daglige kommunikation i større eller mindre grad er besværliggjort på grund af din funktionsnedsættelse, så kan du kontakte CHR-IKT.

Ved at inddrage IKT – informations- og kommunikations teknologiske hjælpemidler kan både den mundtlige- og/eller skriftsproglige kommunikation forbedres.

CHR – IKT tillyder rådgivning og vejledning, udredning, afprøvning af hjælpemidler og undervisning til borgere i kommunen, så de får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt både privat og i arbejdslivet.
Andre kommuner er ligeledes velkomne til at kontakte CHR – IKT.

Hvem kan henvende sig?

 • Borgere med varige kommunikationsvanskeligheder. Det kan være personer med afasi og/eller dysartri, ordblindhed eller andre læse- og skrivevanskeligheder, CP (Cerebral Parese), ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) og andre bevægelseshandicap
 • Borgere med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), AFS (Autismespektrumforstyrrelser), eksekutive vanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder
 • Borgere med generelle indlæringsvanskeligheder i svær grad
 • Borgere med sammensatte funktionsvanskeligheder
 • Børn med kommunikationsvanskeligheder
 • Borgere med varige kognitive funktionsnedsættelser (eksempelvis udviklingshæmning, hukommelsesvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser).

Har du svært ved at henvende, dig kan du bede din ægtefælle, pårørende, sagsbehandler, institution mv. henvende sig til CHR – IKT.

Følgende høj- og lavteknologiske hjælpemidler kan man blive præsenteret for i CHR–IKT

 • Computer, smartphone, iPad og andre tablets som kommunikationshjælpemiddel til fx tale-til-tekst, læse- og skrivestøtte mv.
 • Computer, smartphone, iPad og andre tablets som kognitivt hjælpemiddel til fx struktur, overblik og hukommelsesstøtte
 • Talemaskiner såsom Lightwriter, Allora mv.
 • Alternativt betjeningsudstyr ved fysiske funktionsnedsættelser fx øjenstyring og musesimulering mv.
 • Billedbaserede kommunikationsbøger og -tavler samt staveplader
 • Andre individuelt baserede løsninger.

OBS: Det er i dag IKKE længere muligt at få bevilget computere, tablets og/eller smartphones, idet det betegnes som sædvanligt indbo.

Er du usikker på, om du skal i kontakt med CHR – IKT, så ring hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Alle kan frit henvende sig til CHR–IKT.

Du kan selv henvende dig eller du kan få andre til at henvende sig på dine vegne (fx egen læge, pårørende, institution, sagsbehandler). 

 • Kontakt CHR på tlf. 54 73 22 30

Når du er blevet henvist videre til CHR–IKT, vil du blive indkaldt til en indledende samtale.

I forløbet inddrager vi pårørende og netværk i det omfang, det er relevant. På baggrund af samtalen vurderer IKT-konsulenten, om der kan være behov for at afprøve IKT-hjælpemidler. Efter at du har afprøvet et hjælpemiddel vil CHR-IKT sende en anbefaling, som rette instans efterfølgende vil tage stilling til.

Senest opdateret:  29. Januar 2019

Kontakt

Guldborgsund Genoptræning og
Center for Hjerneskaderehabilitering
Fjordvej 46
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 22 30 
Mandag-onsdag kl. 7.30-15
Torsdag kl. 7.30-17
Fredag kl. 7.30-14

Mail: genoptraening@guldborgsund.dk