Genveje

Guldborgsund Kommune

Informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler

Oplever du, at din daglige kommunikation i større eller mindre grad er besværliggjort på grund af din funktionsnedsættelse, så kan du kontakte CHR-IKT.

Ved at inddrage IKT-hjælpemidler kan både den verbal- og/eller skriftsproglige kommunikation forbedres.

CHR-IKT tilbyder rådgivning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler og undervisning i anvendelsen af hjælpemidler. Formålet er, at borgere med funktionsnedsættelser, som påvirker kommunikationen, får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt både i privat- og arbejdslivet.

Andre kommuner er ligeledes velkomne til at kontakte CHR-IKT.

Hvem kan henvende sig?

 • Personer, der har vanskeligheder med at komme til udtryk ved brug af tale, som kan profitere af et IKT-hjælpemiddel. Dette gælder bl.a. personer med sproglige og talemotoriske vanskeligheder som resultat af en erhvervet hjerneskade (afasi og dysartri) eller personer med progredierende bevægelsesnedsættelser (cerebral parese (CP) og amyotrofisk lateral sclerose (ALS)).
 • Personer, der har erhvervede vanskeligheder med at anvende skriftsprog (læse og skrive), som kan profitere af et IKT-hjælpemiddel. Dette gælder personer med skriftsproglige vanskeligheder som resultat af en erhvervet hjerneskade (aleksi og agrafi) eller personer, der fx på grund af bevægelsesnedsættelser ikke kan anvende tastatur (f.eks. sclerose, skulder- og armskader mv.).
 • Personer, der har kognitive vanskeligheder (fx erhvervet hjerneskade, ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller specifikke indlæringsvanskeligheder), som kan profitere af et IKT-hjælpemiddel til fx at hjælpe med at holde overblik og struktur i hverdagen.
 • IKT yder desuden råd og vejledning til pårørende og fagpersoner indenfor børne- og ungeområdet i forbindelse med IKT-hjælpemidler.

Har du svært ved selv at henvende dig, kan du bede pårørende, sagsbehandler, institution mv. om at henvende sig til CHR-IKT på dine vegne.

Følgende høj- og lavteknologiske hjælpemidler kan man blive præsenteret for i CHR–IKT

 • Computer, smartphone, tablets som kommunikationshjælpemiddel til fx tale-til-tekst, læse- og skrivestøtte, struktur, overblik og hukommelsesstøtte
 • Talemaskiner fx Lightwriter og Indi-maskine
 • Alternativt betjeningsudstyr fx øjenstyring og indtaling af tekst
 • Billedbaserede kommunikationsbøger og -tavler samt staveplader.

Den teknologiske udvikling har medvirket til, at der er endnu flere tilgængelighedsfunktioner på standardløsninger, hvilket har betydet, at flere sager kan løses uden en egentlig anbefaling til kommunen. Det kan man ligeledes blive præsenteret for i CHR-IKT.

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Alle kan frit henvende sig til CHR–IKT.

Du kan selv henvende dig, eller du kan få andre til at henvende sig på dine vegne (fx egen læge, pårørende, institution, sagsbehandler). 

 • Kontakt CHR på telefon 54 73 22 30
 • Via digital post - se venligst guldborgsund.dk
 • Du kan også vælge at kontakte logopæd med ansvar for IKT Asta Vedel Sonne direkte på telefon 25 18 96 19. 

Når du henvender dig til CHR-IKT, bliver du indkaldt til en samtale.

Du og IKT-konsulenten skal sammen afsøge, om du kan få gavn af et IKT-hjælpemiddel. Hvis både du og IKT-konsulenten finder det relevant, vil der være behov for, at du i en periode afprøver hjælpemidlet hjemme eller på dit arbejde.

Efter at du har afprøvet et hjælpemiddel vil CHR-IKT sende en anbefaling, som rette instans efterfølgende vil tage stilling til.

 
 
 

 

Senest opdateret:  08. Oktober 2019

Kontakt

Guldborgsund Genoptræning og
Center for Hjerneskaderehabilitering
Møllebakken 5
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 22 30 
Mandag-onsdag kl. 7.30-15
Torsdag kl. 7.30-17
Fredag kl. 7.30-14

Mail: genoptraening@guldborgsund.dk

TRÆFFESTED FOR HØREKONSULENT

Center for Hjerneskaderehabilitering
Aarslewsgade 5
4800 Nykøbing F

ÅBEN TRÆFFETID
onsdage fra kl. 15-17
(lukket i uge 7, påsken, uge 29-32 og i julen)