Genveje

Guldborgsund Kommune

Tale- og sprogvanskeligheder

En skade på hjernen opstået efter en blodprop, en hjerneblødning, ulykke eller sygdom kan påvirke evnen til at kommunikere, dvs. evnen til at forstå talt sprog, til selv at formulere sig eller til at tale tydeligt.

Vanskeligheder med kommunikation kan komme til udtryk på følgende måder:

 • Afasi
  Afasi betyder nedsat evne til at anvende sproget. Afasi kommer til udtryk ved vanskeligheder med at finde ordene, eller der bruges forkerte ord og vendinger. Der kan også være vanskeligheder med at forstå sproget ligesom evnen til at læse og skrive kan være påvirket.
 • Dysartri
  Dysartri betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dette skyldes en kraftnedsættelse og/eller nedsat evne til at koordinere talemuskulaturen fx tunge og læber.
 • Kognitiv kommunikationsforstyrrelse
  Kognitiv kommunikationsforstyrrelse betyder vanskeligheder med andre dele af kommunikationen. Det kan komme til udtryk ved vanskeligheder med at tage initiativ til samtale, overdreven talestrøm, at holde fokus i samtalen (”at holde den røde tråd”) eller at aflæse og udtrykke ikke sproglige signaler som fx kropssprog, mimik, tonefald.
 • Aleksi og agrafi
  Aleksi betyder tab af eller forstyrrelser af evnen til at læse. Agrafi betyder tab af skriveevnen.

Hvordan kan vi hjælpe?

Logopædteamet tilbyder:

 • Talepædagogisk undersøgelse
  Gennem samtale og testning afdækker vi aktuelle vanskeligheder, som danner baggrund for rådgivning/vejledning og vurdering af, om vanskelighederne kan afhjælpes eller begrænses ved undervisning.
 • Eneundervisning
  Her arbejdes målrettet med at forbedre kommunikationen gennem specifik sproglig træning målrettet den enkelte. Der arbejdes med indsigt og forståelse af de vanskeligheder, der er opstået, for herigennem at styrke erkendelsen af egne kommunikationsevner og ressourcer.
 • Holdundervisning
  Her arbejdes der med at forbedre de kommunikative evner i en social sammenhæng sammen med andre med lignende problemstillinger.
 • Pårørenderådgivning
  Pårørende tilbydes efter behov rådgivning og vejledning i specifikke kommunikationsstrategier, for at støtte kommunikationen med den ramte. Herunder oplysninger om de følgevirkninger, som ikke umiddelbart er synlige, men som kan være med til at give større forståelse for de vanskeligheder, som den ramte har.

Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med neuropsykolog, hørekonsulent, ergo –og fysioterapeut, IKT-konsulent, neuropædagog.
og vores døgnborgere har vi derudover et tæt samarbejde med det sundhedsfaglige personale.

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Alle kan frit henvende sig til CHR og få en vurdering af, om det er muligt at genoptræne eller kompensere for vanskelighederne.

Du kan selv henvende dig, eller du kan få andre til at henvende sig på dine vegne (det kan være egen læge, pårørende eller sagsbehandler).

 • Kontakt CHR på telefon 54 73 22 30 eller
 • Via digital post - hav din NemID klar, og gå ind på borger.dk

Du kan også vælge at kontakte vores hjerneskadekoordinator på telefon 25 18 05 40 eller gruppeleder for CHR, Helle Fejfer, på telefon 25 18 05 19.

Når du henvender dig til CHR, er det vigtigt, at vi får information om dit sygdomsforløb. Du bedes derfor oplyse eller fremsende oplysninger, som fortæller os, hvad der er sket med dig. Efter nærmere aftale, kan CHR indhente informationerne for dig.

Hvordan foregår udredningen?

Når CHR har modtaget din henvendelse, vil du blive inviteret til en samtale, hvor vi vil starte med en udredning af dine vanskeligheder. Sammen med fagpersonalet tages der efterfølgende stilling til, om vanskelighederne kan afhjælpes eller begrænses ved undervisning, træning eller kompenserende strategier og/eller hjælpemidler.

Hvor foregår det?

Træning og undervisning finder sted i Nykøbing F på: 
Møllebakken 5 eller
Aarslewsgade 5

Du er altid velkommen til at kontakte CHR, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger.

Senest opdateret:  26. Maj 2020

Kontakt

Guldborgsund Genoptræning og
Center for Hjerneskaderehabilitering
Møllebakken 5
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 22 30 
Mandag-onsdag kl. 7.30-15
Torsdag kl. 7.30-17
Fredag kl. 7.30-14

Mail: genoptraening@guldborgsund.dk

TRÆFFESTED FOR HØREKONSULENT

Center for Hjerneskaderehabilitering
Aarslewsgade 5
4800 Nykøbing F

ÅBEN TRÆFFETID
onsdage fra kl. 15-17
(lukket i uge 7, påsken, uge 29-32 og i julen)