Genveje

Guldborgsund Kommune

Hvad kan vi tilbyde?

Hvad kan vi tilbyde?

DØGNREHABILITERING
CHR har syv døgnrehabiliteringspladser, som har til huse på Fjordbakken 79, blok 5, 4800 Nykøbing F. Fokus er på at få skabt en så god tilværelse som muligt efter endt træning og efter hjemkomst i eget hjem. Varigheden af opholdet vurderes individuelt.

DAGTILBUD
Dagtilbuddet er individuelt tilrettelagt og kan sammensættes af flere tilbud. For eksempel taleundervisning, specialpædagogisk støtte i eget hjem og aktivitets- og samværstilbud (§104).

AMBULANT TRÆNING
Ambulant træning omhandler træning hos fysioterapeut og/eller ergoterapeut. Visitation til træning sker på baggrund af en genoptræningsplan efter sygehusindlæggelse (§140).

Derudover tilbyder vi/har vi:

 • Logopæd (taleundervisning)
 • Neuroteam
 • Neuropsykolog
 • Labyrinten
 • Klub senhjerneskade
 • Hørekonsulent
 • IKT-konsulent
 • Stemmekonsulent
 • Hjerneskadekoordinator
 • Pårørendeworkshop.

Hvordan kommer jeg i gang?

Alle kan frit henvende sig til CHR og få en vurdering af, om det er muligt at genoptræne eller kompensere for vanskelighederne.

Du kan selv henvende dig, eller du kan få andre til at henvende sig på dine vegne (det kan være egen læge, pårørende eller sagsbehandler). 

 • Kontakt CHR på hovedtelefon 54 73 22 30
 • eller gruppeleder for CHR Helle Fejfer på telefon 25 18 05 19
 • Du kan også vælge at kontakte vores hjerneskadekoordinator Julie Ahrendt Christensen på telefon 25 18 05 40.

Når du henvender dig til CHR, er det vigtigt, at vi får information om dit sygdomsforløb. Du bedes derfor oplyse eller fremsende oplysninger, som fortæller os, hvad der er sket med dig. Efter nærmere aftale kan CHR indhente informationerne for dig.

Når CHR har modtaget din henvendelse, vil du blive inviteret til en samtale, hvor vi vil starte med en udredning af dine vanskeligheder.

Sammen med fagpersonalet tages der efterfølgende stilling til, om vanskelighederne kan afhjælpes eller begrænses ved undervisning, træning eller kompenserende strategier og/eller hjælpemidler.

Hvor finder tilbuddet sted?

Træning og undervisning finder sted i Nykøbing F på:
Møllebakken 5,
Aarslewsgade 5 eller
Fjordbakken 79, blok 5 og træningssalen

Senest opdateret:  26. Maj 2020

Kontakt

Guldborgsund Genoptræning og
Center for Hjerneskaderehabilitering
Møllebakken 5
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 22 30 
Mandag-onsdag kl. 7.30-15
Torsdag kl. 7.30-17
Fredag kl. 7.30-14

Mail: genoptraening@guldborgsund.dk

TRÆFFESTED FOR HØREKONSULENT

Center for Hjerneskaderehabilitering
Aarslewsgade 5
4800 Nykøbing F

ÅBEN TRÆFFETID
onsdage fra kl. 15-17
(lukket i uge 7, påsken, uge 29-32 og i julen)