Genveje

Guldborgsund Kommune

Træning til børn og unge

Vi varetager træning af børn og unge med forskellige diagnoser/problemer i alderen 0 til 17 år.

Vores børnefysio- og ergoterapeuter tilbyder træning af børn og unge med fx dårlig motorik, nedsat sansemotorik eller spiseproblemer. Vi har også tilbud til børn/unge med en neurologisk eller ortopædkirurgisk diagnose. Desuden tilbyder vi behandling til børn og unge, der er behandlet med Botox (BTX-A).

Ud fra en faglig vurdering tilbyder vi individuel træning, træning på hold og/eller råd og vejledning hos en børnefysio- eller ergoterapeut.

Det kræver en henvisning for at kunne deltage i tilbuddet.

Hvem henviser til tilbuddet?

Det er sygehusets læger eller en speciellæge, der vurderer, om der er behov for genoptræning. Sygehuset/speciallægen skriver en individuel genoptræningsplan, som de sender til os elektronisk. 

Når vi har modtaget genoptræningsplanen, indkalder vi til undersøgelse via e-boks, brev eller telefon.

Hvis sygehuslægen/speciallægen har vurderet, at der er behov for specialiseret genoptræning, vil genoptræningen foregå på sygehuset, og det er sygehuset, der står for kontakten.

Læs mere om genoptræning efter sygehuskontakt – hér.

Hvem kan ansøge?

Hvis der ikke har været kontakt til sygehusvæsnet, er det muligt for alle personer med en relation til barnet/den unge at ansøge om træning. 

Det er et krav, at de primære omsorgspersoner, fx forældre, har givet accept til ansøgningen.

Udfyld nedenstående ansøgningsskema, og send det til Guldborgsund Genoptræning.

#SB#

Hvad består tilbuddet af?

Første gang barnet/den unge kommer hos os, vurderer og undersøger vi behovet for træning.

Det vil være en børnefysio- eller ergoterapeut, der taler med barnet/den unge og de pårørende om situationen og behovet for træning.

Det er terapeuten, der vurderer, om barnet/den unge vil have gavn af et af vores tilbud.

Vi vil undervejs vejlede i, hvordan de færdigheder, der opnås gennem træningen, vedligeholdes.

Det er vigtigt, at barnet/den unge deltager aktivt i træningen og laver de hjemmeøvelser, som vi giver.

Senest opdateret:  06. December 2018

Kontakt

Guldborgsund Genoptræning
Møllebakken 5
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 22 30 
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Mail: genoptraening@guldborgsund.dk