Genveje

Guldborgsund Kommune

Seniorsamtale 65+

Opstart af forebyggende hjemmebesøg igen efter lukningen på grund af Coronavirus

I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning begynder seniorvejlederne igen at tilbyde forebyggende hjemmesøg. Nedenunder kan du læse om de forskellige muligheder.

De forskellige typer af forebyggende hjemmebesøg

Du vil modtage et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Hvis du ønsker besøg, vurderer seniorvejlederne, ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer om minimering af smitterisikoen med Corona, hvilken af følgende muligheder, der er bedst:

1. Telefonkonsultation på 1 times varighed, som Sundhedsstyrelsen anbefaler skal være den primære konsultationsform eller

2. At besøget udsættes til senere på året, hvis du ønsker at vente eller

3. Et besøg hvor seniorvejlederen besøger dig i dit eget hjem. Dette skal dog planlægges ud fra en konkret faglig vurdering på, om der er en særlig risiko for smitte ved fremmøde

Seniorvejlederen vil inden et besøg hjemme hos dig vurdere følgende

• Hvis du eller din evt. ægtefælle/samlever har symptomer på Covid 19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed) eller har været udsat for smitte, vil seniorvejlederen udsætte besøget til senere.

• Hvis du og evt. din ægtefælle/samlever er særligt sårbar, og derfor har øget risiko for at blive smittet med Coronavirus, vil det anbefales at det forebyggende hjemmebesøg afholdes som en telefonkonsultation

• Hvis du eller din evt. ægtefælle/samlever er utryg ved at modtage et forebyggende hjemmebesøg, så kan besøget udsættes til senere på året.

 

Hvis du skal have et forebyggende hjemmebesøg i dit eget hjem, så tages følgende forholdsregler

• Der vil ikke blive givet håndtryk ved hverken ankomst eller ved afslutning

• Der skal under hele besøget være mindst 2 meters afstand mellem dig og din ægtefælle/samlever og seniorvejlederen

• Udefrakommende pårørende må ikke deltage. De kan dog være med på telefon, hvis det skønnes hensigtsmæssigt af seniorvejlederen

• Seniorvejlederen medbringer sin egen klapstol

• Seniorvejlederen må ikke modtage hverken drikkevarer eller noget spiseligt af enhver art

• Hvis samtalen kan gennemføres ude i det fri, så vil det være at foretrække. Dog skal det sikres, at deltagerne ikke sidder i træk og kulde


Hvad er en seniorsamtale = et forebyggende hjemmebesøg?

En seniorsamtale er et frivilligt, gratis tilbud om en samtale mellem dig og en erfaren, sundhedsfaglig medarbejder (seniorvejleder) fra Guldborgsund Kommune. Samtalen foregår hjemme hos dig og omhandler det, du ønsker at drøfte. Det kan for eksempel være emner inden for:

 • Sundhed og helbred
 • Tab og livskriser
 • Trivsel og samvær med andre
 • Tilskud, kørsel og bolig
 • Mulige hjælpeforanstaltninger i kommunen

Der behøver ikke at være konkrete problemer for at du får noget ud af en seniorsamtale. Besøget er også tænkt som en mulighed for råd og vejledning, før problemerne opstår eller når at vokse sig store. Samtalen er naturligvis fortrolig, og seniorvejlederen har tavshedspligt.

Hvordan kontakter seniorvejlederne dig?

Invitationen til en seniorsamtale bliver sendt via digital post (e-boks) eller per brev, hvis du er fritaget for digital post.

Hvornår bliver du tilbudt en seniorsamtale?

 • Det år hvor du fylder 70, hvis du bor alene
 • Det år hvor du fylder 75 år
 • Det år hvor du fylder 80 år
 • Det år hvor du fylder 82 år og fremefter

Hvornår kan du selv rette henvendelse?

Du kan kontakte seniorvejlederne, hvis du er 65+ år og befinder dig i en situation, hvor du har brug for rådgivning. Det kan for eksempel være, at:

 

 • du oplever, at det er svært at få mening i hverdagen efter at være blevet pensionist
 • du er alene og bliver udskrevet fra sygehuset
 • du har mistet din ægtefælle, samlever eller en anden, som står dig nær 
 • din ægtefælle eller samlever er alvorlig syg
 • du er ensom
 • du er tilflytter og vil gerne have en viden om mulige aktiviteter i lokalområdet

Hvordan får jeg kontakt til en seniorvejleder?

Seniorvejlederne kan kontaktes mandag til fredag mellem kl. 8-9 på telefon 54 73 23 88. Du kan også skrive en mail til seniorvejleder@guldborgsund.dk

Hvem modtager ikke en seniorsamtale?

Du får ikke tilbud om en seniorsamtale, hvis du både modtager praktisk og personlig hjælp fra Guldborgsund Kommune og/eller privat leverandør.

Senest opdateret:  07. Maj 2020

Kontakt

Else Mortensen
Leder af Folkesundhed
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 21 69