Genveje

Guldborgsund Kommune

Dagtilbud og skoler

I Center for Børn & Læring bliver langt størstedelen af opgaverne løst, som de plejer. Men nogle af opgaverne bliver måske løst på en ny måde.

Dagtilbud og skoler varetager både nødpasning, undervisning, vejledning af elever – og forældre – og har daglig kontakt med udvalgte familier og børn. Derudover bruges tiden til planlægning af aktiviteter og indsatser i sommeren og efteråret.
Dagtilbud og skolers kontaktoplysninger fremgår – som til hverdag – af MitGuld og AULA.

Vores afdeling på rådhuset arbejder for eksempel med visitation til forskellige typer af støtte og specialpædagogiske bistand, indskrivning i dagtilbud, betaling af regninger, udarbejdelse af materiale til skoler og dagtilbud, vejledning af borgerne, de daglige indberetninger til ministerier og styrelser, klagehåndtering og politisk betjening.

Flertallet af medarbejderne arbejder hjemme, og der kan derfor være en lidt længere sagsbehandlingstid. Du kan kontakte os på mail boernoglaering@guldborgsund.dk eller via kommunens hovednummer 54 73 10 00. 


Hvad sker der med overgangen til forårs-SFO?

Overgangen til forårs-SFO udskydes frem til dagtilbud og skoler åbner igen. Alle børn kan blive i deres børnehave, og forældrene opkræves SFO-takst som planlagt fra 1. april. Klik her for at læse mere.


Nødpasning op til påske og i ugen efter påske

Som bekendt kan vi måske se frem til en langsom genåbning af landet i dagene efter påske. Indtil vi ved mere, holder vi fast i den nuværende nødpasningsordning.

Det betyder, at så længe situationen er som nu, kan du fortsat få nødpasning til dit barn.

For at kunne tilrettelægge det hele bedst muligt, har vi allerede før påske brug for at kende dit behov for nødpasning i ugen efter påske - såfremt landet fortsat er helt eller delvist lukket.

Har du behov for nødpasning, skal du kontakte dit barns dagtilbud eller SFO. Du finder deres kontaktinformation på AULA eller NEMbørn.

Så snart vi mere om situationen efter påske, får du direkte besked fra dit barns dagtilbud eller skole/SFO. Denne information er også sendt ud via AULA og NEMbørn.

Du kan se kriterierne for nødpasning herunder.


Nødpasning

Fra Børne- og Undervisningsministeriet er der nu udarbejdet ny lov og bekendtgørelse, der gælder for nødpasning til og med tirsdag den 14. april 2020.

Man kan få passet sit barn i nødpasning, hvis man opfylder disse kriterier:

  • 0-9-årige børn. Hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn. Hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Det gælder også tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

At afsøge andre pasningsmuligheder dækker over, at børnefamilierne inddrager venner, familie og øvrige relevante netværk, der kan reducere behovet for nødpasning i et dagtilbud. Her kan fleksible arbejdstider og arbejdsdagenes placering også være et godt bidrag.

Har du brug for nødpasning, og er din familie dækket af ovenstående kriterier, kan du kontakte lederen af det dagtilbud eller skole/SFO, dit barn normalt går i. Du kan finde kontaktoplysningerne på NEMbørn – ”mit guld” eller AULA.

Et af vores hovedformål er at reducere smittespredning i forhold til børnepasning. Derfor har vi organiseret nødpasningen i seks dagtilbud, én SFO og to specialtilbud. SFO-børn kan også vælge nødpasning i samme dagtilbud som deres mindre søskende.
Vi har valgt at åbne yderligere en af vores SFO’er i Nykøbing for at reducere antallet af børn i dagtilbud i Nykøbing.

Vi bestræber os på, at der er voksne fra dit barns normale dagtilbud i nødpasningen. Derfor har vi samlet dagtilbud og SFO’er i grupper, der er tilknyttet et nødpasningssted.

Nødpasningen er jævnt fordelt over kommunens geografiske område, og vi har bestræbt os på, at beliggenheden er tæt på de større ind- og udfaldsveje og i byer med offentlig transport:

NORD:

Børneland i Eskilstrup
Stubbekøbing Børnehus

SYD:

Idestrup Børnehus
Firkløveren i Nykøbing F
Sophieskolens SFO
Dagplejens legestue på Lindeskovskolen (Østerbroskolen)

VEST:

Nysted Børnehus
Krummerne i Sakskøbing
Enkelte dagplejere i Sakskøbing

To af vores specialtilbud er ligeledes nødpasningssteder:

Solsikken i Nykøbing
CKR på SUNDskolen (varetager også nødpasning af skolens øvrige SFO-børn)

Nødpasningen i de seks dagtilbud inkluderer (af hygiejnemæssige årsager) frokostordning. Der serveres formiddagsfrugt, frokost og eftermiddagsfrugt for alle de børn, der er mødt ind i nødpasningen. I behøver derfor ikke at medbringe mad. Er jeres barn i blealderen, vil vi bede jer om at medbringe bleer, da vi har lidt udfordringer med at bestille nok bleer i denne periode.

Vores fokus er kommunens børnefamilier både i kommunale og private dagtilbud. Har du dit barn indskrevet i et privat tilbud, og har du brug for nødpasning, kan du kontakte tilbuddet med henblik på at finde en løsning. De nye lovgivning og bekendtgørelse gælder også for private dagpasningstilbud og frie grundskoler (privatskoler).

Senest opdateret:  03. April 2020